CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Để có thể đảm đương tốt vai trò của một nhân viên kế toản tổng hơp, trước tiên bạn cần phải hiểu rõ các nghiệp vụ kế toán cùng với sự nhạy bén linh hoạt trong cách xử lý phân tích vấn đề. Muốn hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình sẽ làm ở những khâu nào thì bạn cần căn cứ rõ vào bảng mô tả công việc. Thông thường, công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp là phải làm những công việc sau:

Thứ nhất – Thực hiện các công việc theo dõi và kiểm tra

 • Theo dõi công nợ của khối văn phòng công ty, xác định đề xuất lập dự phòng hoặc tiến hành xử lý công nợ
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết.


Thứ hai  – Tiến hành cải tiến tiến độ công việc

 • Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ kinh tế phat sinh.
 • In sổ chi tiết, tổng hợp tài liệu kế toán theo quy định của công ty.
 • Triển khai lập báo cáo tài chính cho công ty theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Thứ ba – Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện đúng tiến trình công việc

 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cung cấp số liệu cho ban Tổng Giám Đốc, hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tả theo yêu cầu của phòng Kế Toán-Tài Vụ.

Thứ tư- Đề xuất các giải pháp

 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp để khắc phục cải tiến chất lượng công việc.

Ngoài những trách nhiệm mà một nhân viên kế toán tổng hợp cần làm, trong quá trình làm việc cần có sự hỗ trợ và hợp tác với các phòng ban khác. Để công việc được hiệu quả hơn, bạn cần phải tạo mối quan hệ tốt với các bộ phận khác trong công ty, chẳng hạn:

 • Bộ phận nhân sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán- Tài vụ.
 • Các bộ phận khác thông qua phụ trách phòng Kế toán- Tài vụ hoặc theo quy định.
 • Nhận thông tin  và thông tin trực tiếp từ các kế toán viên.

Quan trọng hơn hết, bạn cần phải đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin- tài chính của công ty. Một khi thông tin về tình hình tài chính, bảng báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của công ty lan truyền ra ngoài thì mức độ thiệt hại sẽ rất lớn. Để đảm bảo quyền và trách nhiệm của mình thì bạn cần phải nắm vững những quy tắc trong công việc kế toán.

Trên đây là một số kinh nghiệm để làm kế toán tổng hợp. Liệu rằng bạn có đang phân vân không biết mình có đầy đủ tự tin để ứng tuyển vào vị trí này hay không khi chưa có kinh nghiệm thực tế.

Hãy để trung tâm chia sẻ mọi khó khăn vướng mắc cùng bạn nhé!

tag: học kế toán thực hành, học kế toán tổng hợp