Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 8 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 8

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 8

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 8

Từ tháng 8/2015, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành.

1. Quy định mới về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

Ngày 05/6/2015, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư 21/2015/TT-BGTVT về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

Theo đó, quy định rõ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của:

- Nhân viên đường sắt làm việc theo ban;

- Nhân viên đường sắt làm việc trên đoàn tàu.

Đồng thời, Thông tư còn đề cập đến nghỉ hàng tuần, hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ khác và các quy định khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015 và thay thế cho Thông tư 23/1998/TT-BGTVT.

hcvienktth1

2. Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm hoặc Số sản phẩm làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao Động 2012.

Ngoài nội dung trên, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH còn hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015 và các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/3/2015.

3. Hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Ngày 26/6/2015, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao quy định tại Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công.

Nguồn: thuvienphapluat

Ngoài ra để hiểu thêm các nghiệp vụ và làm tốt công việc kế toán của mình, Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau


Tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế