Công văn 7858/CT-TTHT hoá đơn chứng từ | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709262020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Công văn 7858/CT-TTHT hoá đơn chứng từ

Công văn 7858/CT-TTHT hoá đơn chứng từ

Công văn 7858/CT-TTHT Hóa đơn chứng từ:

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của bộ tài chính Hướng Dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

1." Tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất cháy hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập báo cáo về việc mất, cháy hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm mất không quá năm (-5) ngày kế từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2.Trường hợp công ty theo trình bày, phát hiện hóa đơn( liên 2) do người bán cung cấp không nhìn rõ nội dung ghi trên hóa đơn do mực bị phai ( hóa đơn bị hỏng) thì công ty phải làm thủ tục thông báo hóa đơn bị hỏng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 22 153/2010/TT_BTC, đồng thời hai bên mua bán lập thủ tục theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 22 thông tư số

153/2010/TT-BTC nêu trên để thay thế hóa đơn liên 2 bị hỏng bằng bản sao chụp liên 1 của hóa đơn, có ký xác nhận của người đại diện theo pháo luật và đóng dấu của của bên bán để làm chứng từ kê khai, khấu trừ thế theo quy định.

congvan8

 

(Công văn 7858/CT-TTHT)

Tag: học kế toán thuếhọc kế toán thực hànhhọc kế toán tổng hợphọc kế toán ở đâu tốt nhấthọc kế toán căn bản

 

Thêm bình luận