Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào? | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

hoa don mo 2

Hình ảnh: Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

Tình huống gặp phải: Công ty có hóa đơn đầu vào bị hỏng như mất chữ, mờ không thấy thì trong trường hợp này xử lý như thế nào?

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Vậy: Trường hợp của Công ty phát hiện một số hóa đơn mua vào bị hỏng (hóa đơn bị mất chữ) thì Công ty phải báo cáo việc hỏng hóa đơn với cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC . Đồng thời người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán sao chụp liên 1 của các hóa đơn bị hỏng, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của người bán kèm theo biên bản về việc hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Những lưu ý về hoá đơn chứng từ năm 2016