Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2014

Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2014

Cách tính thuế thu nhập cá nhần từ tiền công, lương:
 2 7 1331362086 04 thueTNCN103 d9026Các khoản có tính chất tiền lương tiền công mà doanh nghiệp (tổ chức chi trả thu nhập) trả cho người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên : có công thức tính thuế như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ trong kì = thu nhập tính thuế * thuế suất lũy tiến từng phần

Trong đó:

                Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = tổng nhập nhận được - thu nhập không chịu thuế      

  trong đó: Tổng thu nhập nhận đươc là tổng thu nhập nhận đc do doanh nghiệp chi trả

Thu nhập không chịu thuế:

                + Tiền phụ cấp, ăn ca, điện thoại, xăng xe, trang phục không vượt mức quy định - TT 10/2012 của bộ LĐTBXH, TT 62/2009 của bộ tài chính)

                + Thu nhập nhận đc cao hơn do làm thêm giờ hay làm ca đêm

                + Phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thai sản

Các khoản giảm trừ:

                + Giảm trừ gia cảnh (giảm trừ bản thân của người nộp thuế: 9 tr/tháng và người phục thuộc 3tr6 1ng/tháng.

 người phụ thuộc: Con đẻ con nuôi <18, Bố mẹ già không có khả năng lao động hay thu nhập <1 tr/tháng - có xác nhận của chính quyền địa phương, Đang phải nuôi dưỡng một người nào đó không có khả năng lđ. Những khoản này đc cấp mã số tự động)

                + các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc: BHXH, YT, thất nghiệp, BH nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt

                + Các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo

- Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc

TN tính thuế

Thuế suất (%)

tính thuế

1

0 <= 5tr

5

2

3

4

5

6

7

5<thuế<=10tr

10<thuế <=18tr

18< thuế <= 32tr

32 <thuế <= 52tr

52 <thuế <= 80tr

>80tr

10

15

20

25

30

35

Ví dụ:

Tháng 7/2013 ông A có tổng thu nhập là 35 triệu đồng, trong đó phần thu nhập cao hơn do làm thêm giờ là 5 triệu. Phụ cấp ăn ca là 1 triệu. Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc là 1tr2. Ông A đang nuôi con 1 con nhỏ dưới 18 tuổi.

Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ tháng 7/2013

Bài làm:

Thu nhập hơn làm thêm giờ: 5tr

Phụ cấp ăn ca:                               0.680tr

bảo hiểm bắt buộc:                        1.2tr

Nuôi con nhỏ:                               3.6tr           

Mức không phải đóng thuế:  9

-->  Tổng : 19.48

--> Thu nhập ông A phải tính thuế thu nhập cá nhân: 15.52tr

--> Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ của ông A trong tháng 7/2013 là:

5tr * 5% + 5 tr *10% + 5.52tr *15 = 1.578

*   Đối với thu nhập từ tiền công tiền lương mà doanh nghiệp chi trả cho lao động cư trú không kí hợp đồng lao động hoặc có kí HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc kí hợp đồng vụ việc, hợp đồng thuê khoán (LĐ không thường xuyên)

Theo Luật thuế mới năm 2013 thì khi DN trả thu nhập cho đối tượng này từ 2 triệu đồng trở lên trên 1 lần thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

10% * thu nhập    ( dù có mã số thuế cá nhân hay không )

* Cá nhân không cư trú nếu DN chi trả thu nhập cho đt này thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

20% * thu nhập

Tag: học kế toán thuế, học kế toán thực hành, học kế toán căn bản