Hướng dẫn viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng mới nhất 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 305112021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng dẫn viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng mới nhất 2015

Hướng dẫn viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng mới nhất 2015


Hướng dẫn viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng mới nhất 2015

Hiện nay, các công ty có chình sách xuất hàng cho các đại lý theo hình thức bán đúng giá để hưởng hoa hồng rất phổ biến.
Vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá thì mình có cần xuất hóa đơn bán hàng không? có phải kê khai thuế GTGT?hạch toán như thế nào? Khoản hoa hồng xử lí ra sao?
Bài viết này ad xin chia sẻ cách viết hóa đơn hàng gửi đại lí bán đúng giá hưởng hoa hồng mới nhất 2015

Vấn đề 1. Lập hóa đơn GTGT  Theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
  
Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
- Lập hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
 
- Lập phiếu xuất kho hàng đại lí gửi bán: theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

          Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng  để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

          Nếu số lượng và và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Nếu hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.”


Vấn đề 2. Kê khai Thuế GTGT hàng gửi đại lí bán đúng giá:
 
Theo Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.


- Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”


Như vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:

- Khi xuất hàng thì xuất hoá đơn GTGT luôn.

- Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ. -> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi bán -> DN gửi bán lập hoá đơn GTGT.

Vấn đề 3. Khoản hoa hồng nhận được xử lý như sau:

- Đại lý sẽ lập 1 hóa đơn giao cho DN có hàng gửi bán, trên đó ghi:

           Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế GTGT theo thuế suất 10%.

- Đại lý kê khai hoá đơn đó vào PL 01-1/GTGT.

- DN gửi hàng kê khai vào PL 01-2/GTGT và hạch toán chi phí bán hàng.

Chú ý:
Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành nhé. (Các bạn có thể lên cơ quan thuế để mua hoặc đăng ký sử dụng)
Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

 Bài viết chia sẻ một số chi tiết về hóa đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá nhận hoa hồng, để có thêm chi tiết về hóa đơn. Mời bạn xem thêm bài viết "Hóa đơn - một vài lưu ý - kế toán cần biết"