Hướng dẫn đăng kí người phục thuộc | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 207062020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng dẫn đăng kí người phục thuộc

Hướng dẫn đăng kí người phục thuộc

Hướng dẫn đăng kí người phục thuộc
Trong thời gia gần đây ad thường thấy các bạn đặt câu hỏi về việc đăng kí người phụ thuộc, vậy hôm nay ad xin chia sẻ các vấn đề liên quan đến việc đăng kí người phụ thuộc theo những bước hướng dẫn chi tiết.

DSC05705

1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

- Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu : 16/ĐK-TNCN ( Ban hàng kèm theo TT 156/2013/TT-BTC)

- Nộp 2 bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc:

+ Người phụ thuộc có cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu
+ Người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế thì làm mẫu 21a/XN-TNCN
+ Người phụ thuộc không sống cùng đối tượng người nộp thuế nhưng đối tượng đối tựng trực tiếp nuôi dưỡng thì làm mẫu 21b/XN-TNCN

+ Người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động đăng ký mẫu : 22/XN-TNCN

- Sau khi tổ chức,cá nhân trả thu nhập giữ lại 01 bản đăng ký và 01 bản đăng ký nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp thuế TNCN của kỳ khai thuế theo quy định của luật quản lý thuế

- Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thì cá nhân nộp 01 bản đăng ký người phụ thuộc theo ban hàng kèm theo văn bản hướng dẫn quản lý thuế cho cơ quan trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ tính thuế theo quy định của luật quản lý thuế

2. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

- Khi có thay đổi tăng giảm về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin của người phụ thuộc theo mẫu: 16/ĐK-TNCN và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

- Địa điểm thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

+ Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc : Là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc . Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi có cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ chứng mình người phụ thuộc : Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (Bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc). Quá hạn thời gian nộp hồ sơ nếu trên nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp

(Chú ý : Người nộp thuế chỉ được đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc , nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại h 2.1.1.1, điểm H, khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT- BTC).

Bạn download các mẫu cần thiết cho việc đăng kí người phục thuộc theo link sau nhé!

Mẫu 16/ĐK-TNCN: http://bit.ly/mau16DKTNCNhttp://bit.ly/mau16DKTNCN

Mẫu 21a/XN-TNCN: http://bit.ly/Mau21aXNTNCNhttp://bit.ly/Mau21aXNTNCN

Mẫu 21b/XN-TNCN: http://bit.ly/mau21bXNTNCNhttp://bit.ly/mau21bXNTNCN

Mẫu 22/XN-TNCN: http://bit.ly/mau22XNTNCNhttp://bit.ly/mau22XNTNCN

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau

Tham gia khóa học này bạn sẽ có cơ hội:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

cảm nhận 3


Thêm bình luận