Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

Ad vừa sưu tầm văn bản và những lưu ý khi quyết toán thuế 2015 các bạn kế toán tham khảo nhé!

1. Tải Bộ tài liệu Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 được ban hành vào ngày 18/01/2016 tại đây.

Download tại đây: http://bit.ly/huongdanquyettoanthue2015 ( coppy link download này nhé! )

2. Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015.

 Căn cứ pháp lý

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 sẽ căn cứ vào các văn bản sau:

(i) Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
(ii) Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
(iii) Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
(iv) Nghị định 65/2013/NĐ-CP
(v) Nghị định 91/2014/NĐ-CP
(vi) Nghị định 12/2015/NĐ-CP
(vii) Thông tư 111/2013/TT-BTC
(viii) Thông tư 119/2014/TT-BTC
(ix) Thông tư 128/2014/TT-BTC
(x) Thông tư 151/2014/TT-BTC
(xi) Luật quản lý thuế 2006
(xii) Luật quản lý thuế sửa đổi 2012
(xiii) Nghị định 83/2013/NĐ-CP
(xiv) Thông tư 156/2013/TT-BTC
(xv) Thông tư 26/2015/TT-BTC
(xvi) Thông tư 80/2012/TT-BTC
(xvii) Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính
(xviii) Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011
(xix) Công văn 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014
(xx) Quyết định 329/QĐ-TCTngày 27/3/2014
(xxi) Các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Thuế
(xxii) Các văn bản hướng dẫn khác của Cục Thuế

Văn bản hướng dẫn việc Quyết toán thuế 2015

Thường thì mỗi năm Tổng cục Thuế hoặc/và Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tham khảo văn bản

Bạn đọc có thể tham khảo qua Công văn 7850/CT-TNCN ngày 02/3/2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành để thực hiện tốt việc Quyết toán thuế cho năm nay.

Nguồn: thuvienphapluat

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel. misa 2015 theo TT200

image dongdau

cảm nhận 2