Hướng Dẫn Về Thuế TNCN Của Tổng Cục Thuế | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 512022021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng Dẫn Về Thuế TNCN Của Tổng Cục Thuế

Hướng Dẫn Về Thuế TNCN Của Tổng Cục Thuế

Hướng Dẫn Về Thuế TNCN Của Tổng Cục Thuế

1. Giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế bổ sung

Căn cứ: Tiết c.2.3, Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp trong năm tính thuế Người nộp thuế (NNT) chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc(NPT) hoặc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT nhưng khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì NNT được đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho NPT hoặc đăng ký lại giảm trừ gia cảnh cho NPT để được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và gửi kèm hồ sơ quyết toán thuế.

DSX

2. Nộp hồ sơ chứng minh NPT

Căn cứ: Tiết h.2.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp NNT đã khai đăng ký NPT gửi tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu bảng kê 05-3/BK-TNCN thì phải nộp hồ sơ chứng minh NPT cho tổ chức trả thu nhập trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT.
Quá thời hạn nộp hồ sơ đăng ký theo quy định, nếu NPT không nộp hồ sơ chứng minh NPT sẽ không được giảm trừ cho NPT và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

3. Hạn nộp của danh sách tổng hợp cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế

Căn cứ:
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó:
Trường hợp tổ chức trả các khoản thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập, nhưng cá nhân có cam kết tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế của cá nhân.
Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế này vào bảng kê 05-2/BK-TNCN khi thực hiện khai quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Nguồn: webketoan

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 với kế toán trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế