HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NƯỚC | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 501282021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NƯỚC

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NƯỚC

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NƯỚC

Cũng như bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào, công ty TNHH MTV nhà nước điều phải xây dựng hệ thống bảng lương để trả lương cho người lao động. Nhằm cập nhật thông tư mới nhất, thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH , việc xây dựng thang lương, bảng lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trung tâm xin chia sẻ với các bạn một số điểm đáng lưu tâm như sau:

Thứ nhất -  Tùy vào yêu cầu của tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xác định các thang lương, bảng lương cần xây dựng trong số thang lương, bảng lương tại Khoản 1 điều 8 Thông tư này.

Theo đó, thang lương bảng lương được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá mức độ phức tạp công việc của lao động cụ thể như sau:

  • Thang lương của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Thang lương này xây dựng đối với chức danh nghề, công việc xác định được tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật theo từng bậc cụ thể.
  • Bảng lương của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Bảng lương này xây dựng đối với chức danh nghề, công việc gắn với tiêu chuẩn chuyên môn, kĩ thuật nhưng không phân chia được theo mức độ phức tạp kĩ thuật của từng bậc cụ thể.
  • Bảng lương của lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ. Bảng lương này xây dựng đối với chức danh gắn với tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và thời gian tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt công việc.
  • Bảng lương của chuyên gia, nghệ nhân. Bảng lương này xây dựng đối với chức danh giữ vai trò quan trọng, chi phối đến hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế và gắn với tiêu chuẩn của chuyên gia, nghệ nhân.
  • Bảng lương của lao động quản lý. Bảng lương này xây dựng đối với chức danh quản lý, gắn với chức danh, tiêu chuẩn, quy mô và độ phức tạp của quản lý, trong đó:
  • Đối với chức danh quản lý là thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên của công ty thì áp dụng bảng lương do Nhà nước quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.
  • Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (hoặc tương đương), công ty xây dựng bảng lương chức vụ hoặc áp dụng bảng lương của lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ và cộng phụ cấp chức vụ.


Thứ hai - Sau khi lựa chọn được thang lương, bảng lương cần xây dựng, công ty tổ chức xây dựng thang lương, bảng lương đối với
từng loại lao động.

Theo đó, cần phải xác định quan hệ giữa mức lương thấp nhất áp dụng với chức danh với điều kiện lao động bình thường; mức lương trung bình áp dụng đối với chức danh với điều kiện lao động tốt nghiệp đại học đã qua thời gian thử việc, xác định trong khoảng 1,5 đến 2,34 lần so với mức lương thấp nhất, ứng với bậc 3 hoặc bậc 4 trong thang lương 6 hoặc 7 bậc của lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh; mức lương cao nhất áp dụng đối với chức danh quản lý, công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhất trong công ty. Bên cạnh đó, cần phải chú ý:

  • Thống kê, rà soát chức danh nghề, công việc, đánh giá độ phức tạp công việc, xác định yếu tố điều kiện lao động, quan hệ mức lương theo quy định tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 Thông tư này.
  • Thiết kế thang lương, bảng lương cụ thể đối với từng loại lao động, trong đó việc xác định các mức lương, bậc lương như sau:

+ Đối với thang lương thì xác định mức lương bậc 1, bội số lương, phân chia số bậc lương phù hợp với bậc phức tạp kỹ thuật của nghề, công việc. Đối với bảng lương thì xác định mức lương bậc 1 và phân chia các bậc theo thâm niên phù hợp với yêu cầu công việc, khuyến khích người lao động tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt công việc.

+ Các mức lương phải bảo đảm: mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.

 

Ví dụ: Nhân viên kế toán của công ty A trụ sở Sài Gòn (đã qua học nghề), mức lương tối thiếu phải là : 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đồng. (Các bạn có thể làm tròn lên 3.500.000 đồng).

hcvienktth1

(Học kế toán thực hành)

+ Đối với trường hợp đưa yếu tố điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thiết kế các mức lương trong thang lương, bảng lương thì mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

Thứ ba - Cân đối, điều chỉnh thang lương, bảng lương trên cơ sở rà soát mức lương của các loại lao động trong hệ thống thang lương, bảng lương của công ty, so sánh tương quan với mặt bằng tiền lương trên thị trường, có tính đến xu hướng phát triển của công t, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành thang lương, bảng lương để thực hiện.

Lưu ý: Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II hoặc sử dụng phương pháp khác để xây dựng cho phù hợp. Thông tư 17 có hiệu lực từ ngày 10/06/2015.

Trên đây là những điểm nổi bật trong vấn đề xây dựng thang lương đối với công ty TNHH MTV nhà nước, các bạn có thể tham gia khóa học kế toán thực hành để có thể ứng dụng cách tính lương vào công việc thực tiễn nhé!

tag: học kế toán tiền lương tiền công, học kế toán thực hành tổng hợp