KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN XÂY DỰNG | Tin tức kế toán | Tin tức

KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN XÂY DỰNG

KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Kế toán là một trong những chuyên ngành rất hot và luôn chiếm một vị trí quan trọng ở bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tùy theo tính chất định hướng hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà vị trí kế toán sẽ thể hiện những chức năng và vai trò khác nhau. Với tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay, ngành xây dựng ngày càng được chú trọng để nâng cao mọi mặt hoạt động sản xuất và đời sống xã hội. Mỗi ngành nghề điều có một mức độ phức tạp riêng, ngành xây dựng cũng không ngoại lệ. Do đó công việc kế toán trong xây dựng cũng có những đặc thù riêng. Để các bạn có thể dễ hình dung và làm tốt công việc kế toán trong ngành xây dựng, sau đây trung tâm xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề đáng lưu ý sau:

Thứ nhất- Đặc điểm chung về kế toán xây dựng

Muốn làm tốt công việc của một người kế toán trong môi trường này, trước hết bạn phải am hiểu về các thuật ngữ trong ngành cũng như những hoạt động diễn ra để có thể dự toán một cách chính xác và phù hợp.

Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm điều có một dự toán riêng, kế toán phải tập hợp từng loại chi phí của công trình để xác định xem lượng hóa đơn đưa vào hạch toán cho công trình đó có trùng khớp hay không?

Do địa điểm xây dựng công trình là khác nhau nên giá xây dựng mỗi nơi cũng sẽ khác nhau, kế toán phải nắm những thông số giá cả để có thể áp dụng cho đúng.

Mỗi một công trình đều kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dang dở cho từng công trình.

Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình

Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệp thu từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình. Cuối cùng là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành.

Thứ hai – Những công việc mà kế toán xây dựng cần phải làm

Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán, chi phí ngoài kế hoạch, khoản thiệt hại, hư hỏng,…

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đễ xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành.

Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh gia nguyên tắc quy định.

Lập báo cáo thuế tháng quý, báo cáo tài chính tổng hợp cuối năm, báo cáo chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp.

Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận, quản lý hồ sơ, hóa đơn chứng từ một cách khoa học.

Có khả năng giải trình các số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công, chỉ thị.

hocketoanthuchanh002

(Học kế toán DN xây dựng công trình)

Như trên ta thấy rằng công việc kế toán xây dựng cần phải tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình, theo dõi qua nhiều kỳ kế toán; Khi công trình hoàn thành thì kế toán xây dựng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể; Vật tư xuất dùng phải phù hợp với định mức của dự toán…Nếu bạn còn chưa rõ về công việc của kế toán xây dựng, bạn có thể liên hệ với trung tâm để được giải đáp và hỗ trợ tốt hơn nhé!

tag: học kế toán thực hành tổng hợp

Tin mới

Các tin khác