LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

Bạn xem chi tiết trong bài viết các loại báo cáo thuế cần nộp và thời hạn nộp để tránh sai sót và rủi ro cao nhé!

Nếu bạn muốn tải về làm tài liệu nhớ Chat trực tiếp vào khung chat để nhận link down nha

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. Doanh nghiệp mới thành lập

 • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

b. Doanh nghiệp đang hoạt động

 • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.
 • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Lưu ý một số trường hợp sau:

 • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
 • Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
 • Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
 • Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

a. Theo tháng

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

b. Theo quý

 • Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

c. Tờ khai quyết toán năm

 • Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3. Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, VnDoc đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai thuế theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ & TIỀN THUẾ NĂM 2017

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/01/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

2

20/02/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/03/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30//03/2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

4

20/4/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

03/5/2017
(do 30/4/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5

22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có) 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7

20/7/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

31/8/2017
(do 30/7/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

8

21/8/2017
(do 20/8/2017 là CN)

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9

20/9/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10

20/10/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11

20/11/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12

20/12/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 Nhớ Chat để lấy link tải nhé!

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

nguyenthikieuhinhanh

Có thể bạn quan tâm: NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017