Mẫu 07 Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTXH | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 511142019

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Mẫu 07 Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTXH

Mẫu 07 Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTXH

 

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì hàng năm DN phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động. (Có hiệu lực từ ngày 20/10/2014).

Như theo điều 6 Thông tư 23/2014.TT_BLĐTBXH thì :

Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động

1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy thì người sử dụng lao động phải nộp mẫu 07 trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hằng năm 
Nơi nộp : Phòng LĐTBXH Quận Huyện nơi công ty trú đóng


Mu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

baocaotinhhinhthaydoivelaodog


Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

I. Số lao động đầu kỳ

so lao dong dau ky


so lao dong trong ky


so lao dong giam trong ky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so lao dong cuoi ky

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp KHÔNG khai trình sử dụng lao động và nộp báo cáo định kỳ về tình hình lao động sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sai quy định trên (Theo Nghị định 95/2013/ND-CP, điều 25, khoản b).


Download Full File Báo cáo tình hình sử dụng lao động vui lòng chat trực tiếp với tư vấn viên ở góc tay phải ! ( Lưu lý : Nhớ liên hệ trong giờ hành chính)

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế

Mời học thử MIỄN PHÍ  khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT 200

23thu7

 

Thêm bình luận


Bình luận   

0 #1 my 02:10 24-08-2018
mẫu báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động
Trích dẫn