Mức phạt đối với việc sai sót trong quá trình hạch toán ghi chép sổ kế toán | Tin tức kế toán | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Mức phạt đối với việc sai sót trong quá trình hạch toán ghi chép sổ kế toán

Mức phạt đối với việc sai sót trong quá trình hạch toán ghi chép sổ kế toán

Mức phạt đối với việc sai sót trong quá trình hạch toán, ghi chép sổ kế toán

Công việc kế toán là công việc liên quan đến lượng lớn con số vì thế vấn đề sai sót là điều không thể tránh khỏi. Những sai sót này sẽ có những quy định quy định cụ thể cho từng đối tượng và từng mức phạt. Bài viết này ad xin chia sẻ với các bạn một số quy định và mức phạt cụ thể cho từng vi phạm trong quá trình làm kế toán.

-          Thứ nhất đối với tài khoản kế toán

+ Hạch toán không đúng nội dung của tài khoản, tự ý sữa đổi nội dung tài khoản hoặc chỉnh sửa phương pháp hạch toán của BTC ban hành mà không được BTC thông qua.

è Những hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 5000000 đồng đến 10000000 đồng tùy theo mức vi phạm.

+ Không áp dụng hệ thống kế toán mà BTC quy định cho ngành và lĩnh vực mình hoạt động hoặc hệ thống tài khoản mà BTC chấp thuận.

è phạt tiền từ 10000000 đồng đến 20000000 đồng.

-          Thứ hai đối với việc vi phạm chứng từ kế toán

+ Lập chứng từ không đúng nội dung quy định, chứng từ bị tẩy xóa

è Phạt tiền từ 500000 đồng đến 1000000 đồng.

+ Lập chứng từ không đủ số liên quy định kèm theo chứng từ, người kí chứng từ chưa điền đủ nội dung quy định của mình mà đã kí chứng từ, kí chứng từ chưa khi không có thẩm quyến kí hoạc chưa được ủy quyền kí.

è Phạt tiền từ 5000000 đồng đến 10000000 đồng tùy theo mức độ vi phạm.

+ Gỉa tạo, khai man chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán có nội dung không giống nhau giữa các liên chứng từ kế toán, không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ phát sinh, lập nhiều lần choc ùng một nghiệ vụ phát sinh, hủy bỏ hoặc cố ý làm hỏng chứng từ.

è phạt tiền từ 20000000 đồng đến 30000000 đồng tùy mức vi phạm.

-          Thứ ba là vi phạm liên quan đến sổ kế toán

+ Lập và ghi sổ kế toán không đúng nội dung theo quy định, vi phạm các quy định ghi, không đóng ra thành cuốn theo kỳ kế toán và không thực hiệc các thủ tục theo quy định khi thực hiện việc khai báo theo quy định kế toán.

è Mức phạt từ 5000000 đồng đến 10000000 đồng tùy vào mức vi phạm

+ Mở sổ kế toán, ghi sổ, sữa chữa sổ kế toán không đúng ttheo quy định, khóa sổ không đúng thời gian quy định.

è phạt tiền từ 3000000 đồng đến 5000000 đồng tùy vào mức vi phạm.

+ không mở sổ kế toán vào đầu kì kế toán hoặc ngày đầu thành lập đơn vị kế toán, không có các chứng từ kèm theo chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán, Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khoá sổ, Không thực hiện việc khoá sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khoá sổ kế toán, không in sổ kế toán ra giấy sau khi khoá sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.

-> phạt tiền từ 5000000 đồng đến 10000000 đồng tùy vào mức vi phạm.

+  Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị, giả mạo sổ kế toán, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán, cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị, huỷ bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

è phạt tiền từ 20000000 đồng đến 30000000 đồng tùy vào trường hợp vi phạm.

Trên đây là một số quy định về mức sử phạt kế toán được thông qua trong nghị định chính phủ số 105/2013/NĐ-CP. Mong rằng các bạn kế toán tránh được các sai phạm không đang có trong quá trình làm việc để đảm bảo công việc hoàn thành tốt. chúc các bạn thành công!

 

tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế