Mức phạt nộp chậm tiền thuế 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Mức phạt nộp chậm tiền thuế 2015

Mức phạt nộp chậm tiền thuế 2015

Năm 2014 Bộ Tài chính cũng đã ban hành ra thông tư 156/2013/TT-BTC cũng đã quy định về mức nộp phạt chậm nộp về tiền thuế như : GTGT, TNCN, TNDN, Thuế môn Bài.

Đến năm 2015 Theo Luật 71/2014/QH13 cũng đ ã có những thay đôỉ về mức chậm nộp là 0.05 %.

Hôm nay chúng tôi xin chia sẽ những quy định mới và cách tính về mức phạt nộp chập nộp mà kế toán cần hết sức lưu ý.

Cũng Theo Công văn Số 8355/BTC-TCT và điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài cụ thể như sau:

1. Nếu tiền thuế nợ phát sinh từ sau ngày 01/7/2013 trở đi:

a. Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày :

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90).

Từ ngày 1/1/2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế - Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:

- Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Cụ thể: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp

Tờ Khai
Hạn nộp
Hạn nộp
Hạn nộp
Báo Cáo
Theo tháng
Theo quý
Theo năm
Thuế Môn Bài
 
 
30/1
Thuế giá trị gia tăng
Ngày 20 tháng sau
Ngày 30 tháng đầu quý sau
 
Thuế thu nhập cá nhân
Ngày 20 tháng sau
Ngày 30 tháng đầu quý sau
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Ngày 30 tháng đầu quý sau.

Nhưng bắt đầu từ quý 4/2014 
không phải nộp tờ khai
mà chỉ phải nộp tiền thuế
 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Ngày 20 tháng sau
Ngày 30 tháng đầu quý sau
 
Báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: TNDN, TNCN
 
 
Chậm nhất là ngày thứ 90,
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
(
 30 hoặc 31 tháng 3)

 ( Thời hạn nộp )

congviecketoankho

2. Nếu tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

a. Những khoản phát sinh trước ngày 01/7/2013:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Những khoản phát sinh sau ngày 01/7/2013 (Các bạn tính như trên tức là chia là 2 giai đoạn < 90 ngày và > 90 ngày)

3. Số ngày chậm nộp t iền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

4. DN tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tỷ lệ phần trăm (%) theo mức quy định.

Chúng tôi luôn hy vọng rằng đây cũng là một bài hữu ích có thể đem lại cho các bạn kế toán có nền tảng để thực hiện tốt cho công việc của mình. Nếu các bạn có những điều thắc mắc hoặc cần có những kinh nghiệm để phục vụ cho công việc của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi và truyền đạt lại cho các bạn.

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế