Năm 2015 hộ kinh doanh chuyển sang nộp thuế khoán | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 703062021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Năm 2015 hộ kinh doanh chuyển sang nộp thuế khoán

Năm 2015 hộ kinh doanh chuyển sang nộp thuế khoán

 Năm 2015 hộ kinh doanh gia đình nộp thuế khoán

Thuế khoán: Từ ngày 1-1-2015, cá nhân hộ gia đình sẽ nộp thuế dựa trên tỷ lệ % trên doanh thu còn được gọi là thuế khoán.

Mức thuế áp dụng cụ thể như sau:

1.Thuế  Gía trị gia tăng:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu khoán x tỷ lệ %

 Tỷ lệ % doanh thu khoán như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ xây dựng, không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

+ Sản xuất, dịch vụ, vận tải gắn với hàng hóa xây dựng, bao thầu nguyên vật liệu: 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Chú ý: DT dưới 100 triệu/ năm không nộp thuế GTGT

2. Thuế Thu nhập cá nhân:

Căn cứ CV 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014. Từ ngày 1/1/2015 thuế TNCN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu khoán:

Số thuế TNCN = Doanh thu khoán x tỷ lệ %

Tỷ lệ % doanh thu khoán như sau:

+ Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

+ Cho thuê tài sản, đại lý vé số, bán hàng đa cấp, đại lý bảo hiểm: 5%

+  Phân phối cung cấp hàng hóa: 0.5%

+ Sản xuất, dịch vụ, vận tải gắn với hàng hóa xây dựng, bao thầu nguyên vật liệu: 1.5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Doanh thu khoán dưới 100 triệu đồng/ năm không nộp thuế thu nhập cá nhân.

3. Thuế môn bài:

Theo khoản 2 mục I Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của chính phủ: thuế môn bài được quy định theo 6 mức:

_ Thu nhập 1 tháng trên 1.500.000 đồng thì nộp 1.000.000 đồng/năm

_ Thu nhập trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng thì nộp 750.000 đồng/ năm.

_ Thu nhập trên  750.000 đồng  đến 1.000.000 đồng trên tháng thì nộp 500.000 đồng/ năm.

_ Thu nhập trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng trên tháng thì nộp 300.000 đồng/ năm.

_ Thu nhập trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên tháng thì nộp 100.000 đồng/ năm.

_ Thu nhập bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng trên tháng thì nôp 50.000 đồng/năm.

Mức thuế mới áp dụng cho hộ kinh doanh có những điểm mới so với những quy định trước ngày 31/12/2014, mức áp dụng thuế này thể hiện tính rõ ràng, minh bạch, những hộ kinh doanh gia đình dễ hiểu về mức thuế suất mình phải nộp nhằm đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của mình.

Tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế