Những hình thức xử lí hóa đơn bất hợp pháp | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 411252020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Những hình thức xử lí hóa đơn bất hợp pháp

Những hình thức xử lí hóa đơn bất hợp pháp

Những hình thức sử lí hóa đơn bất hợp pháp

Việc làm kế toán hằng ngày luôn tiếp xúc với hóa đơn vì thế các bạn sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào nghề thì thật là một điều khó khăn để nhận ra hóa đơn nào là hóa đơn hợp pháp? Hóa đơn nào là bất hợ pháp? Làm sao để xử lí được các hóa đơn bất hợp pháp?


Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp?

_ Hóa đơn bất hợp pháp bao gồm hóa đơn giả, hóa đơn hết giá trị sử dụng và hóa đơn chưa có giá trị sử dụng:

+ Hóa đơn giả: là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in trùng số với một ký hiệu hóa đơn.

+ Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng:  là hóa đơn đã in theo thông tư 26/2015/TT-BTC,  nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

+ Hóa đơn hết giá trị sử dụng: là hóa đơn là đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành không tiếp tục sử dụng nữa, các loại hóa đơn đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hóa đơn của các tổ chức cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế ( hay còn gọi là đã đóng mã số thuế ).

Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc lập khống hóa đơn, cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ( trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm làm hóa đơn theo hướng dẫn), cho hoặc bán hóa đơn đã được lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách, lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên, dung hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

+ Nội dung của hóa đơn không có thực một phần hoặc toàn bộ.

+ Sử dụng hóa đơn của tổ chức khác bán ra để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hàng hóa bán ra để gian lận thuế, để không phải kê khai thuế, trốn thuế.

+ Hóa đơn có sự sai lệch giữa các giá trị, giữa các tiêu thức giũa các liên hóa đơn.

+ Sử dụng các hóa đơn đã bị các cơ quan chức năng cấm sử dụng, hoặc đã bị tuyên bố là hóa đơn bất hợp pháp.

Các trường hợp và cách xử lí việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

_ Trường hợp: cơ quan thuế, cơ quan công an hoặc các tổ chức đã kiểm tra, xác định vả thông báo hóa đơn doanh nghiệp đang sử dụng là hóa đơn bất hợp pháp:

+ Hóa đơn mới phát sinh chưa kê khai hoạc toán:

Thuế GTGT: không kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán thuế GTGT đầu vào không được trừ

Thuế TNDN: hạch toán chi phí vào hàng hóa, dịch vụ không được trừ.

Xử lí: có thể bị xử phạt hành chính

+ Hóa đơn đã phát sinh đã kê khai hạch toán:

Thuế GTGT: điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế, điều chỉnh thuế GTGT trên số sang chi phí không được trừ, trong trường hợp điều chỉnh thuế

Thuế TNDN: điều chỉnh chi phí đã hoạch toán sang chi phí không được trừ.

Xử lí: Doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt chập nộp thuế, phạt hành chính, ngoài ra trong một số trường hợp còn bị xử phạt về việc xuất khống hóa đơn đầu ra.

_ Trường hợp doanh nghiệp sử dụng mua hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn:

+ Doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí chịu thuế khi xác định phần thu nhập chịu thuế.

+ Thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ trước thời điểm cơ sở kinh doanh kia bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, cơ quan pháp luật chưa đủ căn cứ hóa đơn này là hóa đơn bất hợp pháp.

Xử lí:

Doanh nghiệp chứng minh được hóa đơn này là có thật, dung như nội dung trên và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thì hóa đơn này được kê khai thuế GTGT và tính vào thuế TNDN một cách bình thường.

_ Trường hợp cơ quan kiểm tra kết luận doanh nghiệp có hành vi xuất hóa đơn khống:

+ Hóa đơn bán ra không kèm hàng hóa, dịch vụ bán ra, không hợp các tiêu thức trên các liên hóa đơn.

+ Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn không kèm hàng hóa mua vào, không kê khai tính thuế.

Xử lí:

Cơ quan thuế sẽ loại trừ doanh thu, chi phí và  xử phạt hành chính theo quy đinh hiện hành.

Cơ quan thuế sẽ gửi văn bản đến cơ quan thuế quản lí doanh nghiệp xuất hóa đơn khống và hành vi của cơ quan xuất hóa đơn khống và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị xử lí theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử phạt khác nhau.

Hóa đơn là chứng từ chứng thực viêc giao dịch mua bán giữa các doanh nghiệp và là chứng từ để hoàn thành nghĩa vụ nôp thuế của doanh nghiệp vì thế việc hoàn thành công việc và xử lí tốt các tình huống trên hóa đơn là kĩ năng cần thiết của mỗi kế toán viên.

 tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế