Những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

Chủ nhật04112021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015


Nhằm bắt kịp với xu hướng đổi mới chung góp phần phát triển kinh tế đất nước, ngành Thuể đã đưa ra một số quy định mới về Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Trích từ luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của các luật về thuế, Luật số: 71/2014/QH13, ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể như sau:

1. Thu nhập chịu thuế

- Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

- Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.

2. Thu nhập được miễn thuế

Bổ sung thêm các khoản thu nhập sau được miễn thuế:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

3. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại l ý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%

4. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Sửa đổi quy định “Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán” thành “Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần”.

hocketoanthuchanh1

( Học kế toán thực hành trên sổ sách kế toán)

5. Sửa đổi quy định về “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản”

Theo đó, quy định lại như sau:

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

6. Thay đổi về biểu thuế toàn phần LUẬT

Sửa đổi, bổ sung một số  điều của các luật về thuế

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% (trước đây chia thành 2 trường hợp: 25% và 2%).


Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế / năm

Phần thu nhập tính thuế/ tháng

Thuế suất(%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5tr đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35


Nội dung trên được quy định tại Điều 2  Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 .

Trên đây là nội dung chia sẻ về những quy định mới của Luật thuế về Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Để góp phần trang bị cho mình những kiến thức vững chắc về Thuế nói riêng và Ngành Kế Toán Tổng hợp nói chung thì bản thân người làm kế toán cần phải có những thủ thuật riêng và biết cách vận dụng khéo léo có thể giúp thành công trong công việc kế toán. Nắm bắt được xu hướng của các bạn mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm kế toán.