Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Dạng 01: Công trình nghiệm thu thanh toán và xuất hóa đơn theo giai đoạn

+ Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó ( gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn)=> gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn , thanh toán xuất hóa đơn luôn

Giai đoạn 1: biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 + biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1 => xuất hóa đơn tài chính giai đoạn 1

Giai đoạn 2: biên bản nghiệm thu giai đoạn 2 + biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 2 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2 => xuất hóa đơn tài chính giai đoạn 2
……………….cho đến khi kết thúc công trình

=> Kết thúc công trình = các giai đoạn cộng lại : biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng

Ưu điểm cho doanh nghiệp: Bên thi công có thể xoay vòng vốn nhanh chóng, không nợ lương công nhân, không nợ NVL đầu vào, không nợ thuế và nghĩa vụ đối với nhà nước

Dòng tiền được xoay chuyển linh hoạt: giảm thiêu các khâu khác như vay ngân hàng, xoay vốn từ bạn bè, người thân hay vay mượn ở doanh nghiệp ở ngoài
Thường gặp ở những doanh nghiệp nhỏ lẻ yếu về mặt tài chính
Thường là công trình lớn thời gian thi công dài làm nhiều kỳ

Nhược điểm cho kế toán:

- Phải theo dõi và tính giá thành cho từng giai đoạn
- Làm đầy đủ hồ sơ cho từng giai đoạn và xuất hóa đơn cho các giai đoạn
- Phải theo dõi sát sao chi phí và báo cáo lãi lỗ cho các giai đoạn với cấp quản lý
- Phải xoay sở để tính chi phí đầu vào phù hợp định mức cho các giai đoạn

ffffff

Hình ảnh: Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Căn cứ pháp lý:

- Thời điểm xuất hóa đơn GTGT:
Căn cứ theo: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch

Điều 16. Lập hoá đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.
= > Nghiệm thu là phải xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
= > Thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định xuất hóa đơn GTGT nếu không xuất:
- Xuất sai thời điểm có thể phạt theo: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166
Thời điểm tính thuế GTGT:
Căn cứ: THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
= > Thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định tính thuế GTGT nếu:
– Kê khai thuế theo tháng mà tháng đó nghiệm thu mà chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn = > truy lại thuế VAT đúng thời điểm của tháng nghiệm thu kê khai thuế những sai sót phải trả giá bằng tiền đó là : truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166
– Kê khai thuế theo quý mà quý đó nghiệm thu mà chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn = > truy lại thuế VAT đúng thời điểm của quý nghiệm thu của kê khai theo quý những sai sót phải trả giá bằng tiền đó là : truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

– Hóa đơn sai ngày trong tháng/ quý không khớp ngày nghiệm thu thì chỉ bị phạt: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166
Thời điểm tính Thuế TNDN:

Căn cứ: Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Căn cứ: Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Điều 5. Doanh thu

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
= > Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm nghiệm thu hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
- Việc ghi nhận doanh thu sai thời điểm nếu xuất trong cùng năm thì chỉ truy lại thuế GTGT trong năm
- Nếu sai năm truy lại doanh thu tính thuế TNDN cho năm đó
- Ví dụ: nghiệm thu tháng 1/2016 xuất hóa đơn tháng 8/2016 thì chỉ bị truy lại vat đúng thời điểm, còn thuế TNDN vì trong cùng năm không xét đến, nhưng nếu để đến tháng 2/2017 thì sẽ truy lại thuế TNDN đúng năm tài chính là năm 2016

Bạn đang xem bài viết: Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Dạng 02: Công trình nghiệm thu thanh toán và xuất hóa đơn khi kết thúc công trình

+ Loại công trình hoàn thành đại cục => tức bên thi công phải thi công xây dựng hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
=> Kết thúc công trình : biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng

Ưu điểm cho doanh nghiệp:

- Thường gặp ở những doanh nghiệp về mặt tài chính mạnh
- Thời gian thi công ngắn, ưu điểm nghiệm thu là chủ đầu tư thanh toán ngay nóng sốt, không nợ dai dẵng như nhà nước

Nhược điểm cho kế toán:

- Không Phải theo dõi và tính giá thành cho từng giai đoạn
- Giảm thiểu thủ tục hồ sơ, chứng từ
- Báo cáo lãi lỗ 1 lần chốt cuối cùng

Nguồn: Chu Đình Xinh

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế kê khai trên excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp