Các phương pháp tính giá thành sản xuất | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Các phương pháp tính giá thành sản xuất

Các phương pháp tính giá thành sản xuất

Trong thời gian học ở trường đại học chắc hẳn bạn cũng đã học qua cách tính giá thành sản xuất cho doanh nghiệp. Nhưng chắc hẳn các bạn đã nhớ việc tính toán giá thành và phân loại nó. Hôm nay mình cũng xin thống kê các phương pháp tính giá thành để các bạn có thể hình dung và dễ nhớ nhé

Điều cần lưu ý nhất là các bạn là Phương pháp tính giá thành

Dưới đây là một số phương pháp mà kế toán thường tính nhất. Các bạn xem nhé

Phương pháp trực tiếp

- Phương pháp hệ số

- Phương pháp tỷ lệ ( định mức)

- Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

- Phương pháp phân bước

1.  Phương pháp tính giá thành trực tiếp ( còn gọi là tính giá thành giản đơn)

Phương pháp này áp dụng đối với những doanh nghiệ có quy trình sản xuất giản đơn.
số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

Công thức tính :

Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ

Giá thành Sp =Tổng Giá thành SP HThành /Số lượng sản phẩm hoàn thành

Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuấ t SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

2. Phương pháp hệ số

Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuât, trong quá trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên liệu, vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau

. Kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo.

Trình tự của phương pháp tính giá thành theo hệ số :

Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP / Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)

Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loại

Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ

3. Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

Đối với những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất , bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ , để tính giá trị sản phẩm chính kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể xác định theo giá có thể sử dụ ng được , giá ước tính , giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu…


Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ


4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

* Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuấ t để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.

* Xác định tỷ lệ tính giá thành : Căn cứ vào giá thành kế hoạch giá thành định mức :


Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành thực tế toàn bộ sản phẩm/ Tổng giá thành theo kế hoạch ( định mức) x100
Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :

Giá thành thực tế từng quy cách , từng kích cỡ = Giá thành kế hoạch x Tỷ lệ giá thành


Hãy đến với chúng tôi để các bạn có thể nắm vững những kiến thức về kế toán

Tag : học kế toán thực hành , học kế toán thuế