PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2015

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Vậy thì làm thế nào có thể tính thuế thu nhập một cách hiệu quả đem lại quyền và lợi ích cho doanh nghiệp, sau đây trung tâm xin chia sẻ với các bạn phương pháp tính thuế TNDN theo thông tư 78/2014/TT-BTC với những ví dụ thật cụ thể:

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) X Thuế suất TNDN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có): Được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hằng năm.

Thuế suất: DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng thì thế suất 20%. DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thì thuế suất 22% ( nhưng từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%).

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập được miễn thuế: Tham khảo điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.

Doanh thu: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Tham khảo điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.

Chí phí được trừ: Tham khảo điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.

Các khoản thu nhập khác: là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Các khoản lỗ được kết chuyển: Tham khảo điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính.

Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang.

Ví dụ : Năm 2013 Công ty X phát sinh lỗ lá 12 tỷ đồng. Năm 2014 có phát sinh thu nhập tính thuế (lãi) 15 tỷ đồng =>> Thì toàn bộ số lỗ phất sinh năm 2013 là 12 tỷ đồng được chuyển vào thu nhập 2014. (Vì nhỏ hơn lãi nên được chuyển toàn bộ).

Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.

Ví dụ: Năm 2013 Công ty Y có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng.Năm 2014 có phát sinh thu nhập tính thuế là 15 tỷ đồng thì:

Chỉ được chuyển số lỗ tối đa là15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014. (Vì Lỗ lớn hơn lãi nên chỉ được chuyển số lỗ tối đa bằng số lãi).

Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, Công ty theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm

Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau.

Ví dụ: Năm 2014 Công ty Z tạm nộp số tiền thuế TNDN như sau:

- Quý I: Lỗ 12tr

- Quý II: Lãi 10tr (Được chuyển số lỗ tối đa là 10tr sang quý 2). 

- Quý III: Lãi 5tr. (Được chuyển nốt số lỗ 2 tr sang quý 3)

- Quy IV: Lỗ 10tr.

 Đây là chỉ là số tiền tạm nộp trong các quý.

=> Nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 thì lỗ 12 tr (Như vậy năm 2014 Công ty lỗ 12 tr).Sang Quý I/2015 Công ty lãi 15 tr. Như vậy được chuyển toàn bộ số lỗ 12 tr của năm 2014 sang quý I/2015.

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

hocvien2015

(Học kế toán thực hành báo cáo thuế)

Để các bạn dễ hình dung, sau đây trung tâm xin đưa ra ví dụ minh họa thật cụ thể:

Công ty A mới thành lập ngày 01/08/2013  và khi quyết toán thuế TNDN cuối năm 2014 doanh thu <20 tỷ đồng.

Theo số liệu sổ sách chứng từ ở quý I/2015, Công ty A có phát sinh các nghiệp vụ sau:

Doanh thu từ hoạt động bán hàng, dịch vụ : 800 triệu đồng.

Lương công nhân viên: 150 triệu đồng và các khoản trích lương như bảo hiểm 30 triệu đồng.

Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng : 1 triệu đồng

Nộp thuế GTGT Quý I/2015: 10 triệu đồng.

Chi phí bán hàng: 100 triệu đồng

Chi phí quản lý doanh nghiệp: 120 triệu đồng.

Yêu cầu: Tính thuế TNDN tạm tính quý I/2015 của công ty A.

Phương pháp tính:

Xác định thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác = [800 tr – (150 tr + 30 tr + 100 tr + 120 tr]+ 1tr = 401tr

Xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định) = 401 tr 

(Vì không có khoản thu nhập được miễn thuế và năm trước không lỗ nên toàn bộ thu nhập chịu thuế là thu nhập tính thuế).

Thuế TNDN phải nộp tạm tính Quý I/2015 của công ty A:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất = 401 tr X 20% = 80.2 tr

(Vì năm 2014 doanh thu của công ty A < 20 tỷ đồng nên áp dụng thuế suất 20%).

Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là 80.2 triệu đồng.

Để có thể hiểu rõ hơn về những thủ thuật tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, mời các bạn liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ tốt hơn.

tag: kế toán thực hành