Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016 | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016
Cuối năm, khi quyết toán thuế TNCN mà người lao động có số thuế TNCN nộp thừa trong năm có thể được bù trừ sang kỳ sau hoặc được hoàn thuế TNCN.

1. Điều kiện hoàn thuế TNCN: Quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC

- Cá nhân phải có Mã số thuế cá nhân tại thời điểm đề nghị hoàn thuế
- Cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa trong năm
- Các cá nhân không bù trừ với số thuế TNCN phải nộp kỳ tiếp theo.
- Đối với đơn vị chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân bù trừ số thuế giữa các cá nhân, nếu còn số thuế nộp thừa thì nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế.
- Nếu cá nhân uỷ quyền cho đơn vị chi trả quyết toán, việc hoàn thuế được thực hiện qua đơn vị chi trả.
- Với những cá nhân không uỷ quyền cho đơn vị chi trả quyết toán, thì trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế, có thể chọn hoàn thuế TNCN hoặc bù trừ vào kỳ sau.

hoan thue 2

Hình ảnh: Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

2.Công thức tính thuế TNCN được hoànSố thuế TNCN được hoàn được tính theo công thức sau:

Số thuế TNCN được hoàn = Tổng số thuế TNCN tạm nộp trong năm – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán.

Ví dụ: Năm 2015, tổng số thuế TNCN mà chị Hoa đã tạm nộp là 10 triệu đồng. Khi quyết toán thuế, Số thuế TNCN mà chị Hoa phải nộp năm 2015 là 8.600.000 đồng.

Như vậy, chị Hoa sẽ được hoàn lại phần thuế TNCN đã nộp thừa trong năm 2015 là: 10.000.000 – 8.600.000 = 1.400.000 (đồng)

Bạn đang xem bài viết: Quy Định Mới Về Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

3.Hồ sơ hoàn thuế TNCN: được quy định tại điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC

a.Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.- Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế

- Khi lập mẫu 02/QTT-TNCN, điền số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

b.Trường hợp các nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu hoàn thuế TNCN- Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế

- Khi lập mẫu 13/KK-TNCN, điền số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [31] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau”

c.Trường hợp đơn vị chi trả được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đề nghị hoàn thuế TNCN của các cá nhân có thu nhập trong đơn vị.

- Phải nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý
- Bộ hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:
+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT – BTC
+ Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

4.Thời hạn nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hoàn thuế TNCN- Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN: thông thường cùng với thời hạn quyết toán thuế TNCN (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

- Thời hạn giải quyết hoàn thuế TNCN: quy định tại khoản 3 điều 58 thông tư 156/2013/TT-BTC: Muộn nhất sau 06 ngày, cơ quan thuế phải giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN cho người nộp thuế.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

DSC04076

Có thể bạn quan tâm: Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng