Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn | Tin tức kế toán | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

hehe

Hình ảnh: Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

*Căn cứ:

- Tại Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tưsố64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tưsố39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Tại Điều 19, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

- Tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý và sử dụng con dấu.

*Theo đó:

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng:

Nhân viên công ty:

- Thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký

- Ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn (đóng dấu treo), không đóng mộc vào vị trí thủ trưởng

Bạn đang xem bài viết: Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

Nhân viên cấp quản lý trong công ty:

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì khi bán hàng, Giám đốc tài chính hoặc Kếtoán trưởng ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền.

- Đóng mộc dấu vào vị trí thủ trưởng

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

*Nguồn tham khảo: Công văn 209/TCT-CS 2015 ngày 20tháng01năm2015 chữ ký hóa đơn tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị

Nguồn: webketoan

===> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Những điều cần biết khi kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016