Quy trình tiếp nhận và trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH theo cơ chế một cửa | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Quy trình tiếp nhận và trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH theo cơ chế một cửa

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH theo cơ chế một cửa

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH theo cơ chế một cửa

Vừa qua BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3235 /TB-BHXH của BHXH TPHCM ngày 09 tháng 10 năm 2015 Về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

440

1. Đối với quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, điều chỉnh 12 quy trình sau (đính kèm 12 quy trình theo thông báo này)

- Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ (quy trình 601);
- Quy trình giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi áp dụng tại BHXH quận, huyện (quy trình 602);
- Quy trình giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (quy trình 604);
- Quy trình giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp (quy trình 605);
- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí (quy trình 606);
- Quy trình giải quyết hồ sơ trợ cấp tử tuất; điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ BHXH tỉnh khác chuyển đến (quy trình 607);
- Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến (quy trình 609);
- Quy trình giải quyết di chuyển hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đi BHXH tỉnh, thành phố khác (quy trình 610);
- Quy trình giải quyết vừa hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản vừa xác nhận sổ BHXH (quy trình 612);
- Quy trình vừa giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH, người lao động đã giám định suy giảm khả năng lao động vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề (quy trình 614);
- Quy trình giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang đóng BHXH (quy trình 615);
- Quy trình giải quyết hồ sơ do BHXH Thành phố giới thiệu giám định khả năng lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí (quy trình 621).

2. Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 15 PGNHS sau:

PGNHS 601; PGNHS 602; PGNHS 604; PGNHS 605; PGNHS 606; PGNHS 607; PGNHS 609; PGNHS 610; PGNHS 612; PGNHS 614; PGNHS 615; PGNHS 617; PGNHS 620; PGNHS 621 và PGNHS 626.

3. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng các Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở mục 1 và mục 2, kể từ ngày 12/10/2015.

Lưu ý: Biểu mẫu C70a-HD và C70b-HD mới trong quy trình giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ áp dụng từ ngày 01/11/2015

Bạn có thể xem thêm File nội dung quy định và các mẫu hồ sơ đính kèm nhé!
http://www.mediafire.com/view/b93fk8zbw748c8d/tb3235-quytrinhvapgnhstheoquyetdinh919.dochttp://www.mediafire.com/view/b93fk8zbw748c8d/tb3235-quytrinhvapgnhstheoquyetdinh919.doc


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau


cảm nhận 4


TAG: HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH HỌC KẾ TOÁN THUẾ