Quy trình thực hiện thủ tục để doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn tự in | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 207262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Quy trình thực hiện thủ tục để doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn tự in

Quy trình thực hiện thủ tục để doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn tự in

Quy trình thực hiện thủ tục để doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn tự in

Khi doanh nghiệp áp dụng hình thức tự in hóa đơn thì kế toán thì thực hiện các thủ tục hành chính như thế nào?
Chi tiết các bước thực hiện sau sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này.

hehe


Bước 1: Lập Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Quyết định áp dụng hóa đơn tự in phải được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn tự in.
Doanh nghiệp tự in hóa đơn phải lập Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in theo mẫu 5.8, phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Doanh nghiệp khởi tạo các mẫu hóa đơn tự in sẽ sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo đặc thù của đơn vị mình.
Mẫu hóa đơn tự in phải có các tiêu thức để khi lập đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 39 :

* Tên loại hóa đơn
* Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
* Tên liên hóa đơn
* Số thứ tự hóa đơn
* Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
* Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
* Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi

bằng số và bằng chữ

* ….

Bước 3: Lập thông báo phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ thì phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp tự in hóa đơn phải lập Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu 3.5, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Trên thông báo phải ghi rõ:
- Tên loại hóa đơn
- Ký hiệu hóa đơn
- Ký hiệu mẫu số hóa đơn
- Ngày bắt đầu sử dụng
- Số lương hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)
- Và kèm theo các mẫu của hóa đơn đó
Thông báo phát hành hóa đơn và mẫu của các hóa đơn phải được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng các mẫu hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Bước 4: Lập và in hóa đơn theo mẫu đã phát hành

Sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục quyết định áp dụng hóa đơn tự in, khởi tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, các doanh nghiệp có thể lập và in mẫu hóa đơn theo đúng mẫu đã thông báo phát hành.

Hy vọng các bước hướng dẫn quy trình cụ thể này sẽ giúp bạn làm tốt công việc khi doanh nghiệp bạn áp dụng hình thức hóa đơn tự in.

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa
học.

cảm nhận 4