Tải Full File Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Tải Full File Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT

Tải Full File Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT

Tải Full File Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT

Chia sẻ File với đầy đủ các chính sách quan trọng đang áp dụng với thuế GTGT mà kế toán cần biết - Bạn chỉ cần click vào tải về đã có đầy đủ các chính sách mới hiện nay áp dụng cho công việc.

thuegtgt2

Hình ảnh: Tải Full File Văn Bạn Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT

File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

1.Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

2. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

4. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

5. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Bộ Tài chính.

6. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế của Bộ Tài chính.

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính.

8. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Bộ Tài chính.

Tải tại đây

Nguồn: thưvienphapluat

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Tải Miễn Phí File Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200