Tải Miễn Phí Ebook Thuế Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2016 | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Tải Miễn Phí Ebook Thuế Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2016

Tải Miễn Phí Ebook Thuế Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2016

Tải Miễn Phí Ebook Thuế Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2016

Ad xin chia sẻ Ebook thuế được cập nhật mới nhất gửi các bạn tham khảo
( Nhớ chat trực tiếp vào khung chat để lấy link down nhé )

qw1

Hình ảnh: Tải Miễn Phí Ebook Thuế Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2016

I. NGHỊ ĐỊNH:

1. Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

II. THÔNG TƯ:

1. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

3. Thông tư 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thông tư 94/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn: Đào Thụy Hưng

  ==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC