Tải Phụ Lục Thông Tư 133 /2016/TT-BTC | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Tải Phụ Lục Thông Tư 133 /2016/TT-BTC

Tải Phụ Lục Thông Tư 133 /2016/TT-BTC

Tải Phụ Lục Thông Tư 133 /2016/TT-BTC Bản Full Đầy Đủ Quy Định và Phụ Lục Thông Tư 133 hỗ trợ các bạn kế toán

Để tải về các bạn Chat với bộ phận tư vấn để được hỗ trợ nhé.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

phu luc 2

Hình ảnh: Tải Full Phụ Lục Thông Tư 133/2016/TT-BTC

 Tóm tắt nội dung thông tư:

– Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
– Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
– Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
– Cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
– Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
– Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

phu luc 3

Hình ảnh: Phục lục Thông Tư 133/2016/TT-BTC

Mời bạn xem thêm: Tải thông tư 133/2016/TT-BTC bản đầy đủ

Kèm theo Thông Tư 133 là các phụ lục sau:

- PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
- PHỤ LỤC 2 - BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- PHỤ LỤC 03 - DANH MỤC BIỂU MẪU, GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
- PHỤ LỤC 04 - DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

Bài viết liên quan: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa