Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 508062020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

luong cb 2

Hình ảnh: Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng lên 1.210.000 đồng/tháng khi tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí và được áp dụng kể từ ngày 01/5/2016 (Quy định cụ thể tại Điều 3 của Thông tư 05).

Bạn đang xem bài viết: Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

Đồng thời hướng dẫn rõ đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

- Nếu tổng tiền lương và các khoản phụ cấp lương tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tiền lương và các khoản phụ cấp lương cộng với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016.

- Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và bãi bỏ Thông tư 07/2013/TT-BNV.

Nguồn: thuvienphapluat

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Công tác phí – Thuế TNDN và TNCN

Thêm bình luận