THỦ THUẬT TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

THỦ THUẬT TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015

    

Như chúng ta đã biết, Thuế  thu nhập cá nhân được xây dựng trên các nguyên tắc lợi ích, công bằng và khả năng nộp thuế của người lao động. Việc tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng và cần thiết cho mỗi lần quyết toán trong công việc kế toán. Vì những quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, nên hôm nay trung tâm xin chia sẻ với các bạn cách tính thuế TNCN với những ví dụ thật cụ thể.

 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Thuế Thu Nhập Cá Nhân = Thu Nhập Tính Thuế * Thuế Suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu lũy tiến từng phần Phụ lục 01/PL-TNCN :

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

<= 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

>  5trđ – 10 trđ

10%

0.25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10%TNTT – 0,25 trđ

3

>  10 trđ - 18 trđ

15%

0.75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15%TNTT – 0,75 trđ

4

> 18 trđ – 32 trđ

20%

1.95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20%TNTT – 1,65 trđ

5

> 32 trđ – 52 trđ

25%

4.75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25%TNTT – 3,25 trđ

6

> 52 trđ – 80 trđ

30%

9.75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30%TNTT – 5.85 trđ

7

> 80 trđ

35%

18.15 trđ + 35% TNTT trên 80trđ

35%TNTT – 9.85 trđ

Để cho các bạn dễ hình dung, trung tâm xin đưa ra một trường hợp cụ thể về cách tính thuế TNCN  như sau: Bà B làm việc tại Công ty X, tháng 4/2015 bà nhận được khoản thu nhập như sau:

Ngoài ra: Bà B phải nuôi bố 77 tuổi và mẹ 65 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty và phải đóng các khoản bảo hiểm. Bố của bà B là giáo viên đã về hưu, lương hưu là 440.000 đồng/ tháng.

 Cách tính thuế TNCN phải nộp trong tháng 4 /2015 của bà B như sau:

Tính thu nhập chịu thuế của bà B:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế:

Tổng thu nhập = 25.000.000 + 1.000.000 + 750.000 + 300.000 +500.000 = 27.550.000

Các khoản được miễn = 680.000 (phụ cấp ăn trưa tối đa) + 300.000 (phụ cấp điện thoại) + 500.000 (phụ cấp đi lại) = 1.480.000

 => Tính thu nhập chịu thuế = 27.550.000 – 1.480.000 = 26.070.000

Tính các khoản giảm trừ của bà B:

Bản thân = 9.000.000

2 người phụ thuộc = 3.600.00 x 2 = 7.200.00  ( Xem điểm d Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC)

Các khoản bảo hiểm: (đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản)

BHXH(8%) = 4.500.000 x 8% = 360.000

BHYT(1.5%) = 4.5000.000 x 1.5% = 67.500

BHTN(1%) = 4.500.000 x 1% = 45.000

Tổng các khoản bảo hiểm = 360.000 + 67.500 + 45.000 = 472.500

=>  Tổng các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 7.200.000 + 472.500 = 16.672.500

Thu nhập tính thuế của bà B:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= 27.550.000 -16.672.500 = 10.877.500

Như vậy: Thu nhập bà B là thuộc Bậc 3: “Trên 10 đến 18 triệu đồng”

Sau khi đã tính được thu nhập tính thuế, dựa vào biểu lũy tiến từng phần bên trên bạn sẽ dễ dàng tính được thuế TNCN phải nộp cụ thể sau:

Tính thuế TNCN phải nộp của bà B:

Cách 1: Tính theo phương pháp rút gọn:

Số thuế TNCN phải nộp = 15% TNTT – 0,75 trđ = (15%X Thu nhập tính thuế) – 750.000 = ( 15% X 10.877.500) – 750.000 = 881.625 đồng

Cách 2: Tính theo phương pháp thông thường: Tính theo biểu lũy tiến từng phần, thu nhập bà B là 16.672.500 đồng, như vậy có bậc 3 như sau:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế: ( đến 5 trđ) X thuế suất 5% = 5.000.000 X 5% = 250.000

Bậc 2: Thu nhập tính thuế: ( trên 5 triệu đến 10 triệu ) X thuế suất 10%

= ( 10.000.000 – 5.000.000) X 10% = 500.000

Bậc 3: Thu nhập tính thuế: ( trên 10 triệu đến 18 triệu ) X thuế suất 15%

= ( 10.877.500 – 10.000.000) X 15% =  131.625

   => Số thuế TNCN bà B phải nộp trong tháng 4/2015 là

= 250.000 + 500.000 + 131.625 = 881.625 đồng

Việc tính thuế thu nhập cá nhân là rất cần thiết trong công tác kế toán. Không chỉ riêng bản thân người làm kế toán mà đối với bất kỳ cá nhân nào cũng cần phải học cách tính thuế thu nhập cá nhân để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

hocketoanthuchanh12

Bạn có thể tham gia một khóa học tính thuế TNCN để đem lại lợi ích cho mình và người thân xung quanh.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ với trung tâm để được giải đáp chi tiết hơn nhé!

tag: học cách tính thuế, học thực hành kế toán

Tin mới

Các tin khác