Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014

quyettoanthuthunhapcanhan

1.Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

a. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền côngkhông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN
- Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN
- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN
- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN

b. Ngoài ra Về hồ sơ khai QTT năm 2014 cần lưu ý như sau:

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế để xem xét xử lý hồ sơ QTTcho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế;
Trường hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế thì NNT có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, QTT.

Cơ quan Thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế NNT cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành Thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế,

QTT cho NNT; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai đầy đủ số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT để làm cơ sở cấp MST cho NPT.

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có số lượng NPT lớn hoặc có yêu cầu được cấp trước MT NPT có thể gửi thông tin về NPT trước khi gửi hồ sơ QTT.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm hỗ trợ để đơn vị có thể gửi trước thông tin về NPT. Khi gửi hồ sơ QTT năm 2014, tại Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải khai lại thông tin những NPT đã được cấp MST do gửi trước mà chỉ khai thông tin của những NPT còn lại đã tính giảm trừ trong năm 2014 .

Cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai QTT nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

2. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:
- Doanh nghiệp trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:
- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Cụ thể là ngày 31/3/2015)

4. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN:
- Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN. (Cụ thể là ngày 31/3/2015)

Nếu các bạn muốn được tìm hiểu 1 cách chuyên sâu hơn về cách tính thuế thu nhập cá nhân cũng như thuế GTGT, Thuế TNDN... hãy liên hệ với chúng tôi để các bạn có thêm kinh nghiệm về công việc kế toán của mình " HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ"

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế