Những điều cần biết về thử việc | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Những điều cần biết về thử việc

Những điều cần biết về thử việc

Những điều cần biết về thử việc

Nếu buộc phải thử việc trước khi được tuyển dụng chính thức, người lao động nên biết những quyền lợi mà luật lao động hiện hành đang bảo hộ.

giassuketoantruong2

Hợp đồng thử việc

Điều 26 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 để ngỏ việc hai bên lựa chọn ký hay không ký hợp đồng thử việc trong trường hợp có thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc

Tuy nhiên, nếu đã chọn ký hợp đồng thử việc thì hợp đồng này phải có những nội dung chủ yếu tương tự như Hợp đồng lao động chính thức, chỉ trừ các quy định về (i) Chế độ nâng bậc, nâng lương, (ii) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và (iii) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (Khoản 1 Điều 26 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13)

Mỗi bên có quyền hủy ngang Hợp đồng thử việc mà không bị bồi thường (Khoản 2 Điều 29 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13)

Nguyên tắc thử việc

Không được thử việc đối với lao động mùa vụ (Khoản 2 Điều 26 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13)

Mỗi công việc chỉ được thử việc một lần và không quá 6 ngày hoặc 30 ngày hoặc 60 ngày, tùy công việc và/hoặc chức danh (Điều 27 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13)

Lương thử việc tối thiểu không thấp hơn 85% lương chính thức (Điều 28 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13)

Kết quả thử việc phải được thông báo trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn thử việc (Khoản 1 Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

Nếu kết quả thừ việc là "đạt yêu cầu", doanh nghiệp không được quyền từ chối ký hợp đồng lao động (Công văn số 4738/LĐTBXH-LĐTL ngày 18/11/2015). Tuy nhiên, hiện chưa có một chuẩn mực chung để đánh giá kết quả thử việc nên trước khi nhận thử việc, người lao động nên yêu cầu Công ty công khai tiêu chí thừa nhận kết quả làm việc

Thời gian thử việc

Thời gian thử việc cũng được xem là thời gian làm việc khi tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc (điểm a Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

Thời gian thử việc trước khi được tuyển dụng chính thức cũng được tính hưởng ngày nghỉ hằng năm (Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP)

Nguồn: luatvietnam

Nếu bạn đang tìm việc hay đang chuẩn bị vào thử việc tại một doanh nghiệp nào đó, bạn cần nhớ những vấn quy định này nhé!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien