Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 207262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Nhiều bạn kế toán quan tâm đến việc tính thuế TNCN cho người lao động kí hợp đồng dưới 3 tháng, hôm nay ad xin chia sẻ những vấn đề liên quan được cập nhật từ nguồn tin kế toán mới nhất
 

giasuketoantruong

Hình ảnh: Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Căn cứ:
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phảikhấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN, ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang xem bài viết:Thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế.
Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời Điểm cam kết.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

– Hồ sơ khai thuế:

Hồ sơ khai thuế tháng, quý:

Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hồ sơ khai quyết toán năm:

Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tham khảo: Công văn 1894/TCT-TNCN, ngày 05/05/2016
Nguồn: webketoan

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

DSC04076