Bài viết hay | Tin tức | Page 10

thứ 707212018

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay

Cách xây dựng thang bảng lương 2018

u9 Cách xây dựng thang bảng lương 2018

File excel quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê

file-excel-quan-ly-dinh-luong-nguyen-lieu-nha-hang-quan-ca-phe1File excel quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê - Hướng dẫn quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê bằng file excel. File excel quản lý định lượng nguyên liệu giúp bạn quản lý số lượng nguyên liệu tốt hơn, tránh các tình trạng thất thoát nguyên liệu trong quá trình nấu nướng hoặc bán hàng. File excel quản lý định lượng nguyên liệu giúp bạn tính toán được số nguyên liệu cần mua để chuẩn bị cho những ngày bán hàng tiếp theo, tính toán được lượng nguyên liệu định mức, so sánh với lượng nguyên liệu sử dụng thực tế, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để quản lý tốt hơn tình hình nguyên liệu của nhà hàng, quán cà phê. 

File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

File-excel-tinh-khau-hao-tscdFile excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), lập bảng tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bằng file excel. Sử dụng file excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) để quản lý và theo dõi tình hình khấu hao của tài sản cố định. Hướng dẫn kế toán sử dụng file excel để tính khấu hao TSCĐ. File excel tính khấu hao tài sản cố định giúp kế toán xử lý dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

file-excel-mau-so-nhat-ky-chung-theo-tt-200Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 - Hướng dẫn kế toán làm sổ nhật ký chung theo thông tư 200 bằng file excel. Kế toán đã biết cách lập sổ nhật ký chung chưa? Nội dung của sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là gì? Cấu trúc và phương pháp ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 ra sao? 

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

56 Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT133

v1 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT133

Cách dùng hàm chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel

cach-dung-ham-chuyen-doi-so-thanh-chu-vnđ-trong-excelCách dùng hàm chuyển đổi số thành chữ trong excel - Hàm excel kế toán chuyển đổi số thành chữ vnđ. Sử dụng phần mềm để chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel. Hướng dẫn các bước chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel. Kế toán đã biết cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel chưa?

File excel tính thuế nhà thầu mới nhất

file-excel-tinh-thue-nha-thau-moi-nhat.5File excel tính thuế nhà thầu mới nhất - Hướng dẫn kế toán tính thuế nhà thầu bằng file excel. File excel tính thuế nhà thầu giúp bạn tính thuế nhà thầu nhanh chóng, chính xác. Các bước tính thuế nhà thầu bằng file excel File excel tính thuế nhà thầu theo giá Net (giá sau khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã trừ thuế nhà thầu : GTGT và TNDN0 và giá Gross (giá trước khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã bao gồm cả thuế nhà thầu : GTGT và TNDN). 

Thủ tục thành lập công ty mới nhất 2018

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-moi-nhat-2018Thủ tục thành lập công ty mới nhất 2018, hướng dẫn quy trình thành lập công ty mới nhất 2018. Các bước để thành lập một công ty/ doanh nghiệp. Các loại giấy tờ nào cần có khi thành lập công ty? Đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh tại đâu? Thủ tục thành lập doanh nghiệp do cơ quan nào xử lý? Những điều nào cần lưu ý khi thành lập công ty? Các thủ tục sau khi thành lập công ty là gì?

File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu-phai-tra.1pngFile excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả - Hướng dẫn kế toán công nợ sử dụng file excel lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả. File excel giúp bạn quản lý tình hình công nợ hiệu quả, chính xác, hỗ trợ bạn theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu, phải trả. File excel gồm có danh mục khách hàng, file báo cáo tổng hợp công nợ phải trả và file báo cáo chi tiết,... 

Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018

mau-quy-che-luong-thuong-2018.1pngMẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018, xây dựng quy chế trả lương mới nhất 2018. Bạn đã có mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018 chưa? Mẫu quy chế lương thưởng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Cách trình bày mẫu quy chế lương thưởng ra sao? Hình thức trả lương, tính lương cho người lao động được quy định như thế nào? Khi nào người lao động sẽ được xét tăng lương?