Bài viết hay | Tin tức | Page 2

Chủ nhật05282017

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay

File Excel Giải Trình Số Liệu Cho Công Tác Quyết Toán Thuế 2016

giaitrinhDoanh nghiệp cần lưu ý các hồ sơ mà cơ quan thuế yêu cầu cung cấp, đặc biệt là có thêm phần đối chiếu bảo hiểm xã hội. Hồ sơ yêu cầu giải trình gồm có:- Đối chiếu tình trạng nộp thuế đến thời điểm hiện tại- Chi tiết doanh thu bán hàng- Chi tiết mua hàng- Hồ sơ kiểm tra đối chiếu tiền lương và bảo hiểm xã hội

Cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

dfgDN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Tính thuế TNCN năm 2016 đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên

eeeTheo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điểm 2.6 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực thi hành từ quyết toán năm 2015) quy định những khỏan chi không được tính vào chi phí được trừ, trong đó có:

Phạt 20% tiền thuế đối với doanh nghiệp kê khai sai

eeeNghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. - Thay thế: Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 và số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

eee1. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời điểm – 31/12/N)( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn ).Cách thực hiện : - Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán “ Năm trước - Cột số năm nay: Chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 ( phần số dư cuối kỳ ) trên bảng CĐPS năm và ghép vào 

Tập Hợp Công Việc Cuối Năm Kế Toán Cần Hoàn Thành

dddCông việc kiểm kê cuối năm là công việc quan trọng nhất. Số liệu kiểm kê sẽ là căn cứ để kế toán kiểm tra, đối chiếu các số liệu được theo dõi trên sổ sách trong 1 năm.Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê của Giám đốc, các thành viên trong Hội đồng kiểm kê sẽ tiến hành kiếm kê. Hội đồng Kiểm kê thường bao gồm:

Tải Miễn Phí File Excel báo cáo quản trị thu chi

 yyFile Excel báo cáo quản trị thu chi có thể áp dụng vào bất kì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có phát sinh hoạt động thu chi.- Chủ doanh nghiệp hoặc kế toán: để quản lý chi phí của doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả chứ không quá phức tạp.

Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất 2016

thue tndn 1Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

dat coc 1Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? Cách hạch toán nhận tiền đặt cọc, hạch toán tiền đặt cọc. Nếu mất tiền đặt cọc do vi phạm hợp đồng có được đưa vào chi phí hợp lý.

Tồn quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

ton quy 1Thường khi góp vốn kinh doanh đa số là số không thực, nên lượng tồn tiền ảo lên cao vậy huệ lụy nó là gì?–Doanh nghiệp còn tồn quỹ tiền mặt nhiều có bị ảnh hưởng gì khi quyết toán thanh tra thuế hay không?–Doanh nghiệp có bị phạt không?