Bài viết hay | Tin tức | Page 5

Thứ 309262017

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay

Trọn bộ tài liệu về trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

tron tai lieu Trọn bộ tài liệu về trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳCách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Quy trình ghi sổ kế toán

quytrinhghiso1 Quy trình ghi sổ kế toán

Mẫu và cách lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133

phanbonguyenvatlieu Mẫu và cách lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT 133

a1 Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT 133

Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và 200

thue ngoai 133 Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và 200

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

thu viec Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Hướng dẫn lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo TT 133 Hướng dẫn lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133

Mô tả công việc của kế toán thuế

ke toan thue Mô tả công việc của kế toán thuế

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư hiện nay


Thủ tục đăng ký tài khoản Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư hiện nay

Hướng dẫn hạch toán chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

chi qua tet 1Chi phí mua quà tặng có được khấu trừ VAT đầu vào không?– Khi xuất quà tặng cho khách và nhân viên có phải xuất hóa đơn không?– Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không?