Bài viết hay | Tin tức | Page 8

Thứ 310232018

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay

File excel thu chi sổ quỹ nội bộ

Screenshot 11 File excel thu chi sổ quỹ nội bộ

Mẫu báo cáo thống kê năm 2018

235 Mẫu báo cáo thống kê năm 2018

Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - phần III

huong-dan-khai-thue-tndn-2018-phan-3-1

 Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - phần III. Phần này đề cập đến việc khai thuế TNDN đối với một số hoạt động như khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm doanh thu và khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 

Cách lập tờ khai thuế GTGT - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế GTGT - phần III)

cach-lap-to-khai-thue-gtgt-ky1-huong-dan-lap-to-khai-thue-gtgt-phann-iiiCách lập tờ khai thuế GTGT - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế GTGT - phần III). Doanh nghiệp cần kê khai những thông tin nào tờ khai? Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT như thế nào? Những lưu ý khi lập tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) là gì? 

Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 3 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II)


Khai-quyet-toan-thue-tndn-ky-3-huong-dan-khai-thue-tndn-phan-iiKhai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 3 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II).
Kỳ này sẽ nói về hướng dẫn làm phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (03 - 4/TNDN),
phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (03- 5/TNDN), phụ lục Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ: theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính, Phụ lục thông tin giao dịch liên kết – 03-7/TNDN và các loại phụ lục khác.

Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92

Screenshot 8 Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92

Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II)

khai-quyet-toan-thue-tndn-ky-2-huong-dann-quyet-toan-thue-tndn-phan-ii-3Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II). Hướng dẫn khai quyết thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục kỳ trước, kỳ này sẽ nói về phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN, các nguyên tắc chuyển lỗ, cách lập; phụ lục và lưu ý khi lập phụ lục 03-3A/TNDN; phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư mở rộng (03-3B/TNDN); phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động là dân tộc thiểu số và sử dụng nhiều lao động nữ: 03-3C/TNDN. 

Hồ sơ khai thuế GTGT ( Hướng dẫn kê khai thuế GTGT - phần II)

ho-so-khai-thue-gtgt-huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-phan-iiHồ sơ khai thuế GTGT (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT - phần II). Phần này sẽ hướng dẫn các bạn lập hồ sơ khai thuế GTGT nhé. Bao gồm các loại hồ sơ như hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư; hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và trên doanh thu.

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Screenshot 5 Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Nguyên tắc khai thuế GTGT ( Hướng dẫn kê khai thuế GTGT)

nguyen-tac-khai-thue-gtgt-huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-phan-1Nguyên tắc khai thuế GTGT (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT - phần I). Phần này đề cập đến trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế đối với từng trường hợp. Cách khai thuế GTGT theo quý. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý là ai? Thời kỳ khai thuế GTGT theo quý.

Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần II)

khai-quyet-toan-thue-tndn-ky-1-huong-dan-khai-thue-tndn-2018-phan-iiKhai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần II). Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần này sẽ trình bày về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các loại phụ lục kèm theo tờ khai như Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A/TNDN, 03- 1B/TNDN, 03-1C/TNDN.