Tin tức | Page 7

Chủ nhật09232018

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Học viên Tin tức

Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

rqwe Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018

moi Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018

Kinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ - Phần 3

PHAN 3 sxdogoKinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ - Phần 3

Quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

TIEN Quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

Kinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ - Phần 2

phan 2 cty sx gỗKinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ  - Phần 2

Bãi bỏ - Không phải nộp mẫu 06/GTGT

mau 06 Bãi bỏ - Không phải nộp mẫu 06/GTGT

Kinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ - phần 1

cty sx d goKinh nghiệm quyết toán thuế Công ty sản xuất đồ gỗ  - Phần 1

Mức lương tối thiểu vùng 2018- Đã chốt mức tăng 6,5 %

 A2 Mức lương tối thiểu vùng 2018

Tải HTKK 3.4.1

KTHHTải HTKK 3.4.1 và Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP,

Tải phần mềm HTKK 3.4.6

htkk Tải phần mềm HTKK 3.4.6

Thay đổi về đối tượng chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân

tải xuống

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế TNCN có nhiều sự thay đổi mới.

Bạn có thể xem chi tiết cụ thể trong bài viết này...