Tin tức kế toán | Tin tức | Page 5

Thứ 403202019

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính

Quy Định Về Làm Tròn Số Trên Hóa Đơn GTGT

làm tròn số trong hóa đơn giá trị gia tăngĐiều 17 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31/5/2004 quy định chi tiết thi hành Luật kế toán thì việc làm tròn số cần bảo đảm nguyên tắc làm tròn đến đơn vị tính ghi trên chứng từ.Nội dung văn bản.Điều 17. Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

bao-hanh-cong-trinh-xay-dungDạng 01: Công trình nghiệm thu thanh toán và xuất hóa đơn theo giai đoạn+ Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó ( gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn)=> gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn 

Chi Phí Tiền Điện Nước Có Được Tính Chi Phí Được Trừ Khi Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế TNDN ?

dien 1CĂN CỨ : khoản 2.15 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau

Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp

1281Với những điểm mới như làm rõ các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT, bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%, quy định cụ thể về hoàn thuế, về giá tính thuế, giảm mức phạt chậm nộp thuế… Nghị định 100/2016/NĐ-CP góp phần bảo đảm tính minh bạch của chính sách thuế, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT

281Khi lập hóa đơn GTGT rất có thể xảy ra trường hợp bên bán viết sai thuế suất thuế GTGT. Vậy cách Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT là gì?Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp hóa đơn lập sai như sau:“1.Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai......

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ USD sang VND

ti giDoanh nghiệp năm 2015 đang hạch toán theo đồng ngoại tệ USD. Tuy nhiên vào cuối năm tài chính, khi Doanh nghiệp có nhu cầu và đã làm công văn xin chuyển đổi đồng hạch toán sang VND từ ngày 1/1/2016.

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

hoa don mo 1Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn: Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người 

Quy Định Ký Thay Trên Hóa Đơn

hehe - CopyTại Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tưsố64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tưsố39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Tại Điều 19, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Quy định về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng hóa

771 - CopyHiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất. Vậy, quy định về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng hóa, xuất hàng vào khu chế xuất như thế nào? Bài viết xin giới thiệu với các bạn Quy định về hóa đơn xuất khẩu hàng hóa.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế

thue 1Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh”

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài

thuemonbailagi11Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;