Tin tức kế toán | Tin tức | Page 6

Thứ 407082020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính

Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT

281Khi lập hóa đơn GTGT rất có thể xảy ra trường hợp bên bán viết sai thuế suất thuế GTGT. Vậy cách Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT là gì?Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp hóa đơn lập sai như sau:“1.Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai......

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy) xử lí thế nào?

hoa don mo 1Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn: Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người 

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016

hoa don thue 1 I. Quy định mới về mức phạt đối với vi phạm về niêm yết giá, phí, lệ phí, hóa đơn: Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có một số nội dung mới nổi bật như:

Quy định về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng hóa

771 - CopyHiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất. Vậy, quy định về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng hóa, xuất hàng vào khu chế xuất như thế nào? Bài viết xin giới thiệu với các bạn Quy định về hóa đơn xuất khẩu hàng hóa.

Sửa đổi bổ sung quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

tm 1Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài

thuemonbailagi11Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016

hehe - CopyHiện nay vấn đề chứng từ, hoá đơn vẫn là vấn đề cấp bách đối với các doanh nghiệp, trong khi đó thông tư, nghị định lại thay đổi liên tục, các bạn không nắm bắt kịp thời dẫn đến làm sai quy định thì bị phạt. Ngày 27/05/2016 Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 109/2013/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn.

Gian lận thuế có thể bị xử lý hình sự ?

tron thue 1 - CopyTheo quy định mới tại Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT, sẽ xử lý theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự với những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

hj 1Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tổng hợp điểm mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thu nộp thuế

nt

Sau đây là những nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016).

Lưu ý chi phí khấu hao, lãi vay và chênh lệch tỷ giá khi quyết toán thuế 2016

cplv1Bài viết trao đổi về những vấn đề đáng quan tâm liên quan đến các chính sách mới trong quản lý chi phí đối với chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay, chi phí liên quan đến chênh lệch tỷ giá, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật và phục vụ cho công tác quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng.