Tin tức kế toán | Tin tức | Page 8

thứ 707112020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính

Taxi phải có hóa đơn tính tiền từ 1/7

hehe - CopyDoanh nghiệp taxi đang gấp rút trang bị máy in trên xe, song cũng than phiền rằng nhiều khách hàng không muốn nhận, cũng như thắc mắc về giá trị của loại hóa đơn này. 

Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả bảo hiểm xã hội, thất nghiệp

BHXH 1Ngày 27/5/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Một số thông tin về Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định kế toán nên biết

ccdc 1Các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.
Nguồn tham khảo: Công văn 2286/TCT-CS, ngày 27/05/2016

Thông tư 05/2016/TT-BNV - Tính lương mới cho cán bộ, công chức

luong cb 1Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Hướng dẫn điều chỉnh sai thuế suất trên hóa đơn đã lập?

hehe - Copy

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

 

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.


Công tác phí – Thuế TNDN và TNCN

ctp 166Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các Khoản thanh toán tiền công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn đỏ có bị phạt không ?

861

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Kế toán bán hàng và phương pháp định khoản trong kế toán chi phí

ktbh 1361Kế toán bán hàng nghĩa là bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa, hay doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đều phải quan tâm đến việc tiêu thụ và bán được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bản thân doanh nghiệp mình

Có được khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót đã qua thanh tra, kiểm tra thuế?

thue 761Có được khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót đã qua thanh tra, kiểm tra thuế?

Những đơn vị, tổ chức nào được tạo lập hóa đơn?

Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

Có cần nộp mẫu 08 - MST cho cơ quan thuế nữa không?

mau081Có cần nộp mẫu 08 - MST cho cơ quan thuế nữa không?
Một số bạn kế toán vẫn còn phân vân, chưa hiểu rõ vấn đề này, sau đây là một số chia sẻ để bạn có thể tham khảo về vấn đề này để làm tốt công việc của mình.