1/10/2014 áp dụng cách xác định thời gian tính tiền nộp chậm phạt | Tin tức

Thứ 408122020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức 1/10/2014 áp dụng cách xác định thời gian tính tiền nộp chậm phạt

1/10/2014 áp dụng cách xác định thời gian tính tiền nộp chậm phạt

1/10/2014 áp dụng cách xác định thời gian tính tiền nộp chậm phạt

Để thời gian nào kế toán nộp mà không bị phạt .?

Theo hiện tượng nộp chậm đối với doanh nghiệp cũng còn xảy ra nhiều. Tuy nhiên từ 1/10/2014 đã ra Thông tư 105/2014/TT-BTC về xác định thời gian tính tiền nộp chậm phạt.

nopchamphat

(Cách xác định thời gian để tính tiền phạt nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, thực hiện từ ngày 1/10/2014)
Để thuận tiện cho kế toán cập nhật được thông tin về cách cập nhật về nội dung và những thủ tục về cách xác định về xử phạt mới nhất.

Từ ngày 1/10/2014 được áp dung thông tư 105/2014/TT-BTC được ra nhằm áp dụng về thủ tục, nộp tiền phạt, biên lai tiền phạt.... Từ ngày 1/10/2014 bổ sung thêm cách xác định thời gian để tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, gồm 5 trường hợp sau:

Thứ 1: Với trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính;

Thứ 2 : Nếu quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ.

Thứ 3 : Trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt không có xác nhận ngày giao nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt, ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Người nộp phạt chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt và việc chứng minh là có cơ sở, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà người nộp phạt đã chứng minh.

Thứ 4, trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt tính tiền chậm nộp phạt.


Thứ 5 : trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, thì các đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mai nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt và ghi rõ trên biên lai thu phạt số tiền chậm nộp tính đến ngày nộp tiền mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt chưa nộp.


Đối với từng trường hợp, căn cứ vào quyết định xử phạt và số ngày chậm nộp phạt, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thu phạt tính và thu tiền chậm nộp tiền phạt đồng thời với việc thu tiền phạt vi phạm hành chính.

Thông tư này được bạn hành ngày 7/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013

Ngoài ra cũng đã bải bỏ quy định điều 25 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013

Điều này cũng đã nhận thấy một số điều mới về cách quyết định xử phạt, kế toán cần chú ý .

Tag : Học kế toán thực hành , học kế toán thuế 

Thêm bình luận