Một số xử phạt đối với hóa đơn | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Một số xử phạt đối với hóa đơn

Một số xử phạt đối với hóa đơn

Đây là một số nội dung cần chia sẽ với các bạn những điều chú ý về việc xử phạt về VPHC:

Xử phạt đối với hóa đơn do mối mọt, mất hóa đơn sau đó tìm được và cách tính tiền chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt.

Thứ 1: Xử phạt VPHC về thuế đối với DN có hóa đơn mua vào bị hủy hoại do mối mọt

Theo quy định tại khoản 1 điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP 

" Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với về hành vi mất, cháy, hỏng 

Còn việc công ty không lưu giữa cẩn thận để hóa đơn bị " mối mọt làm hủy phải bị xử phạt theo khoản 1 điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-Cp ngày 24/09/2013

Thứ 2. Xử phạt VPHC đối với mất hóa đơn bị mất sau đó tìm lại được

" Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với

a. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập giao cho khách hành, nhưng khách hàng chưa nhận hóa đơn

b. Đối với hóa đơn đã mất ( liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền"

Ngoài ra còn trường hợp người bán tìm lại hóa đơn đã mất ( liên giao cho khách hàng) khi đã có quyết định xử phạt thì cơ quan thuế không thu hồi quyết định xử phạt.

Thứ 3. Cách tính chậm nộp đối với tiền phạt nộp chậm

Theo thông tư số 61/2007/TT-BTC quy định

" Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt."

-Tại điểm a khoản 2 Điều 42 thông tư số 166/2013/TT_BTC quy định:

" Cá nhân, tổ chức bị xử phạt, chậm nộp tiền phạt thì tại điều 33 thông tư này thì phạt theo mức 0,05%/ ngày tính trên số tiền chưa nộp.

Như vậy thì kể từ ngày 01/01/2014 : Không còn khái niệm nộp chậm phạt. Việc tình chậm nộp chỉ áp dụng đối với tiền thuế và tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, không bao gồm tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/01/2014

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành

image dongdau