Công tác kế toán tổng hợp trong năm tài chính | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Công tác kế toán tổng hợp trong năm tài chính

Công tác kế toán tổng hợp trong năm tài chính

Công việc kế toán là việc xử lý, ghi chép, toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Công việc của kế toán hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, và cuối năm cần làm những gì? Nhưng hiện tại các bạn sinh viên mới ra trường còn những điều bỡ ngỡ về công việc của một kế toán là như thế nào? Làm những gì? và thòi gian nào? Hôm nay mình xin chia sẽ các phần chủ yếu gửi đến các bạn   

Công tác kế toán tổng hợp trong năm tài chính

- Làm thủ tục đặt in hóa đơn, lập thông báo phát hành hóa đơn.

- Tổng hợp các báo cáo quản trị nội bộ, gồm: báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, năm, các báo cáo đột xuất khác cho Ban điều hành.

-Lập báo cáo thuế hàng tháng, hạn nộp là ngày mùng 1 đến ngày 20 của tháng tiếp theo.

-Lập tờ khai TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo tháng. Hạn nộp là ngày 1 đến 20 của tháng tiếp theo.

-Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính. Hạn nộp từ 1 đến 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

-Lập bảng lương để tính ra số thuế TNCN và tiến hành nộp tờ khai thuế TNCN theo quý (nếu phát sinh TNCN phải nộp).

-Làm tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

- Làm tờ khai thuế môn bài 

- Lập báo cáo thuế tháng vào thời điểm cuối năm 

Trên đây những công việc của một kế toán tổng hợp, các công việc thực hiện trong năm tài chính. Và một điều lưu ý nữa, các bạn nên thường xuyên cập nhập các, thông tư nghị định để có thể làm đúng công tác kế toán