Giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại khu Kinh Tế | Tin tức

Thứ 208102020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại khu Kinh Tế

Giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại khu Kinh Tế

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Ngày 20/10/2014 được áp dụng thông tư 128/2014/TT-BTCthông tư 128/2014/TT-BTC đây là một trong những thông tư được hướng dẫn về việc giảm thuế đối với thu nhập cá nhân. Thông tư này hướng dẫn cho các bạn về cách thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế. Nhưng quan trọng nhất là thông tư được đề cặp đến vấn đề xác định số thuế và cách tính thuế được giảm được cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế

Vấn đề được cập nhật đến đây đó chính là tiền lương, tiền công của cá nhân trong khu Kinh Tế.

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại Khu kinh tế

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân được cử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trả để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết

3. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

4. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân nhận được do làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế đặt ngoài Khu kinh tế.

Việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra chúng ta cần biết để xác định số thuế được giảm

1. Đối với cá nhân cư trú:

a.1. Xác định số thuế tạm nộp được giảm:
 

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được giảm

=

Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ hoặc tạm nộp (hàng tháng, quý hoặc từng lần phát sinh)

x

50%

 

a.2. Xác định số thuế phải nộp được giảm:

Thuế thu nhập cá nhân được giảm

=

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm tính thuế

x

50%

 

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nêu trên) là số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 
b. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ở ngoài Khu kinh tế:

b.1. Xác định số thuế tạm nộp được giảm:

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được giảm

=

Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ hoặc tạm nộp (hàng tháng, quý hoặc từng lần phát sinh) tương ứng với thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

x

50%

 

b.2. Xác định số thuế phải nộp được giảm:

Thuế thu nhập cá nhân được giảm trong năm

=

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm

x

Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

x

50%

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương, từ kinh doanh phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 

2. Đối với cá nhân không cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân được giảm

=

Tổng thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

x

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân không cư trú

x

50%

 

 Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế

Đối với cách kê khai, nộp thuế  được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
>>> Mời bạn xem thêm thông tư 128/2014/TT-BTC>>> Mời bạn xem thêm thông tư 128/2014/TT-BTC

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/10/2014 hướng dẫn về cách giảm " thuế thu nhập cá nhân" khu kinh tế. Nhằm sự giảm đi cho mỗi người lao động được đóng thuế " ít" một chút.

Tag : Học kế toán thực hành , học kế toán thuế 

Thêm bình luận