Một số thủ thuật để doanh nghiệp có một báo cáo tài chính đẹp | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Một số thủ thuật để doanh nghiệp có một báo cáo tài chính đẹp

Một số thủ thuật để doanh nghiệp có một báo cáo tài chính đẹp

Một số doanh nghiệp muốn làm một báo cáo tài chính đẹp để thu hút khách hàng từ bên ngoài qua nhiều kênh, 

Hôm nay mình xin chia sẽ " Một số thủ thuật để cách làm báo cáo tài chính" Các bạn xem nhé!

Ngoài những biện pháp đã nêu, với mục đích tăng kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của công ty, các doanh nghiệp buộc phải tạo ra mức lợi nhuận tương ứng nếu không muốn nhận phản ứng tiêu cực từ thị trường.

Hiện nay, một số thủ thuật hợp pháp, tuân thủ theo chuẩn mực kế toán được các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện như sau:

(1) Thông qua các ước tính kế toán.

Trong quy trình lập báo cáo tài chính, các công ty thường sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ của công ty. Vì không có một tiêu chuẩn chính xác về giá trị các ước tính này, nên nó được xem là công cụ đắc lực để lợi nhuận.

Một số thủ thuật làm tăng lợi nhuận thường gặp như giảm mức khấu hao, giảm mức dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, giảm dự phòng nợ khó đòi, không ghi nhận chi phí khi tài sản bị giảm giá xuống dưới giá trị thuần, vốn hóa các khỏan không đủ điều kiện… Thủ thuật lợi nhuận dựa trên các ước tính kế toán thực chất không làm tăng lợi nhuận mà chỉ đơn thuần chuyển lợi nhuận các kỳ sau sang kỳ hiện tại. Hậu quả tất yếu là lợi nhuận của năm sau sẽ bị giảm.

DSC05146

(2) Thông qua các giao dịch thực.

Ngòai sử dụng các ước tính kế toán, doanh nghiệp còn có thể đem lợi nhuận thông qua việc giàn xếp các giao dịch thực nhằm tăng lợi nhuận trong năm hiện tại, mặc dù các giao dịch đó có thể không có lợi cho công ty về lâu dài.

(3) Tăng doanh thu

Một biện pháp mà các doanh nghiệp thường sử dụng để tăng lợi nhuận khi thấy có nguy cơ không đạt kế họach đặt ra là giảm giá bán hoặc nớ lỏng các điều kiện tín dụng nhằm tăng lượng hàng bán ra trong những tháng cuối năm tài chính. Biện pháp thứ hai là công bố kế hoạch tăng gia bán đầu năm sau.

(4) Cắt giảm chi phí hữu ích.

Cắt giảm các chi phí hữu ích như chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), chi phí quảng cáo, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị cũng là một cách có thể làm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, vì các chi phí này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của công ty về lâu dài, nên sử dụng giải pháp này cũng đồng nghĩa với các việc hy sinh các khỏan lợi nhuận tiềm năng trong tương lai.

(5) Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính

Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn thì các khoản đầu tư này đương nhiên được đánh giá lại theo giá thị trường vào thời điểm cuối năm, theo công thức được quy định cụ thể (hiện hành) theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 (thay thế Thông tư 13/2006/TT-BTC).

Tóm lại, dù áp dụng biện pháp nào, về lâu dài đều không có lợi cho nhà đầu tư cũng như cho chính công ty. Để ngăn chặn những tác động tiêu cực, các doanh nghiệp cần có ý thức cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo để không đẩy mọi việc đi quá xa ngòai tầm kiểm soát.