Nộp thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Nộp thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp

Nộp thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp

Theo thông tư ngày 103/2014TT-BTC  hướng dẫn về nghĩa vụ áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/10/2014 Có một số điểm cần chú ý và lưu ý những điều như sau:

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được tính theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

 Doanh thu tính thuế GTGT

a) Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định doanh thu tính thuế GTGT với 1 số trường hợp

1. Trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu,hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

                                                                Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT=      ___________________________________

                                                            1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

 2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

 

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

Mời bạn xem thêm thông tư : 103/2014/TT-BTC