Phân biệt phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Phân biệt phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

Phân biệt phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

Hôm nay mình xin chia sẻ với bạn về 2 phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và Khấu trừ

Giống nhau giữa 2 phương pháp: Kê khai tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN, về mẫu biểu chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính

Xin chia sẻ với các bạn giữa 2 phương pháp  

Phương pháp TRỰC TIẾP

Phương pháp KHẤU TRỪ

1.Đối tượng áp dụng

           

         Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. ( Trước 1/1/2014)

        Còn doanh nghiệp mới thành lập có tài sản cố định lớn hơn 1 tỷ đồng hoặc không phải là chi nhánh hoặc dự án mới của DN nộp thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ

        Hộ  cá nhân kinh doanh

      DN thành lập ( trước 1/1/2014) có doanh thu năm lớn hơn thì áp dụng phương pháp khấu trừ

       DN đã thành lập (trước 1/1/2014) có DN năm < 1 tỷ, đã đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ

-      DN mới thành lập( từ sau 1/1/2014) có TSCĐ>=1 tỷ, hoặc chỉ là chi nhánh , dự án mới của DN nộp thuế GTGT  theo pp khấu trừ

   2. Hóa đơn sử dụng

 

Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT

Hóa đơn GTGT mẫu 01GTGT

 3.Tính thuế GTGT

 

VAT = DN * tỷ lệ %

VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào khấu trừ

Tỷ lệ được tính như sau:

VAT đầu ra =DT (giá bán chưa thuế) X thuế suất

       Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

      Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%

      Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%

Hoạt động kinh doanh khác 2%

Thuế suất được tính như sau;

      Không chịu thuế

      Chịu thuế 0%

      Chịu thuế 5%

      Chịu thuế 10%

4. Khai thuế giá trị gia tăng

 

Mẫu 04/GTGT

Mẫu 01/GTGT

Kèm theo bảng kê bán ra 04-1/GTGT ( không có bản kê mua vào)

Kèm theo bảng kê bán ra 01-1/GTGT và bảng kê mua vào 01-2/GTGT

5. Hạch toán kế toán thuế

 

       Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 1331)

      Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 1331

       Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:

 Nợ 511

   Có 33311

      Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311

       Vat phải nộp = Có 33311

Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331

 Ngoài ra còn có sự khác nhau căn bản:

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Phương pháp trực tiếp áp dụng cho:

a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác (bao gồm cả các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt, bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì số thuế đã nộp theo tỷ lệ do Bộ Tài chính được trừ vào số thuế phải nộp.

c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý.
Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.