Quý I,II kế toán nộp gì cho cơ quan thuế | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Quý I,II kế toán nộp gì cho cơ quan thuế

Quý I,II kế toán nộp gì cho cơ quan thuế

 Thời hạn nộp cho cơ quan thuế chắc hẳn các bạn kế toán cũng đã biết, Hôm nay chúng tôi cập nhật lại quý 1, 2 mà kế toán nộp cho cơ quan thuế những gì? Và thủ tục ra sao? Dưới đây là bảng thời gian cụ thể mà kế toán cần nộp cho cơ quan thuế

hocketoanthuchanh


4

20/4/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2016

Tờ khai thuế TNCN T3/2016 (nếu có)

30/4/2016

Tờ khai thuế GTGT quý I/2016

Tiền Thuế TNDN tạm tính quý I/2016

Tờ khai thuế TNCN quý I/2016 (nếu có)

Tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2016

BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý I/2016

BC tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2016

5

20/5/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2016

Tờ khai thuế TNCN T4/2016 (nếu có)

6

20/6/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2016

Tờ khai thuế TNCN T5/2016 (nếu có)

7

20/7/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2016

Tờ khai thuế TNCN T6/2016 (nếu có)

 

 

Tờ khai thuế GTGT quý II/2016

 

 

 

Tờ khai thuế TNCN quý II/2016 (nếu có)

 

 

 

Tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2016

 

 

 

BC tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2016

 

( Hướng dẫn cách kê khai hàng tháng và hàng quý)
 

Một vài lưu ý đối với các bạn kế toán khi xác định kỳ kê khai nộp các loại thuế:

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( trong HTKK)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.

+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

- Thuế Thu nhập cá nhân

Đối với Kỳ lập Tờ khai Thuế TNCN

■ Trường hợp đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý sẽ thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý.

■ Trường hợp đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Tháng. 

*** Kế toán cần phải chú ý kiểm tra

Tổng số tiền TNCN phải nộp được ghi nhận trên 1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN
+ Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp >= 50triệu đồng/năm thì các bạn nên nộp tờ khai Thuế TNCN theo tháng
+ Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp < 50triệu đồng/năm thì các bạn nên thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý 

■ Đối với những Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN phải nộp thì không phải lập và nộp tờ khai thuế Thu nhập Cá Nhân

- Tiền thuế TNDN tạm tính quý

Chú ý: Những DN mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì kê khai theo mẫu 01A/TNDN
- Chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức kê khai và ổn định cho cả năm.
- Những DN không kê khai được chi phí phát sinh thì kê khai theo mẫu số 01B/TNDN

 

Lưu ý: Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

- Hàng quý DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, DN thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:
+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC
Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Với những thời gian và nộp những tờ khai nào trong tháng và trong quý. Mong những điều trên có thể giúp cho các bạn

phamthimyhao

Tag