Sai sót khi sử dụng hóa đơn | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Sai sót khi sử dụng hóa đơn

Sai sót khi sử dụng hóa đơn

Đối với kế toán là hàng ngày là việc xử lý các chứng từ  ( hóa đơn ) hàng ngày . Mỗi nghiệp vụ kế toán cần có sự ghi chép đầy đủ và cẩn thận. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Mặc dù sai sót 1 chứng từ cũng có thể làm mất thời gian cho bạn để giải quyết vấn đề phát sinh.

Kế toán cần chú ý những vấn đề sau đây:

DSC03817

( Các bạn đang thực hành viết hóa đơn )

DSC04150

 

1. Cách viết hóa đơn

- Quên ghi ngày tháng, năm

- Ghi sai thông tin người mua hàng ( tên công ty, mã số thuế, địa chỉ...)

- Không gạch bỏ ô MST

- Số tiền bằng chữ không khớp với số tiền bằng số

- Không gạch bỏ nội dung còn trống trong phần diễn giải, số lượng, đơn giá, thành tiền.

- Khi sai thuế suất thuế GTGT.

- Không gạch bỏ ô thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

- Thiếu chữ ký người mua hàng.

- Không đóng dấu tròn Công ty.

-Không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn.

- Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu

- Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.

- Không lót giấy carbon giữa các liên.

- Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.

- Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Quý, năm) hoặc lập nhưng không đúng quy định.

2. Quản lý hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn.

Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu 

Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.

Không lót giấy carbon giữa các liên.

Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.

Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Quý, năm) hoặc lập nhưng không đúng quy định.